Poďakovanie za úrody zeme v Považskej Bystrici

Poďakovanie za úrody zeme v Považskej Bystrici

V nedeľu 6. októbra 2019, považskobystrický evanjelický stánok Boží opäť zaplnili domáci viery i vzácni hostia, aby spoločne vzdali vďaku Pánu Bohu za tohtoročné úrody zeme. Slávnostnú atmosféru služieb Božích umocnila bohatá výzdoba z tohtoročnej úrody, ktorú vkusne naaranžovali sestry, zborové katechétky.

Vzácny hosť – slávnostný kazateľ, dôstojný brat Geza Erniša, biskup zo Slovinska, oslovil mnohopočetné bohoslužobné zhromaždenie biblickými slovami zo 145. žalmu, ako aj z piatej knihy Mojžišovej: „Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou. Ale keďže nebudete bez chudobných v krajine, preto ti prikazujem: ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu a chudobnému v krajine. Stará múdrosť hovorí: Sviečka o nič nepríde, ak zažne druhú sviečku. Staňme sa aj my sviečkami jeden druhému. Nejde len o to, aby sme darovali peniaz. Ide aj o to, aby sme spoznali a rozoznali, že hladom trpia aj duše, a že je potrebné darovať aj lásku, srdce, dušu. Otázka: čím je podmienený môj, tvoj, náš život? Kam vedie tvoja cesta? Hľadáš cestu k spravodlivejšiemu životu? Spytuješ sa, aký je zmysel tvojho života? Dokážeme otvoriť svoje srdce a svoje ruky? Dokážeme, tak ako nás to učil Kristus, niesť bremeno za iného, pomáhať si? To sú závažné otázky, ktoré si treba položiť a odpovedať na ne slovom a skutkom. Tieto otázky sú určené nám všetkým.“ Po spoločnej pokázňovej piesni: „Zachovaj nás v svojom slove,“ ES 288, brat biskup Erniša za asistencie domáceho duchovného pastiera Ľubomíra Marcinu prislúžil sviatosť sv. krstu dvom dietkam. K stolu Pánovej milosti sv. Večere Pánovej pristúpilo takmer celé bohoslužobné zhromaždenie za melódie známych piesni z Tranovského kancionála v podaní folklórnej skupiny Záriečanka. Pri organe okrem domácej kantorky, sestry Jaroslavy Polákovej sa prestriedali aj brat kantor Martin Melišík, poddozorca TUS z Púchova i jeho žiak, tohtoročný konfirmand a študent gymnázia v Považskej Bystrici, Samuel Boško. Následné slová vďaky a uznania patrili dipl. sestre Anne Kušnírovej k nedávnemu oceneniu, ktoré jej bolo udelené na VÚC v Trenčíne, ako aj k jej životnému jubileu. Na znak vďaky a úcty jej náš duchovný pastier a správca Strediska evanjelickej diakonie Košeca (SED), Ľubomír Marcina odovzdal kyticu kvetov za dlhoročnú, obetavú službu konanú nielen v košeckej diakonii, ale aj v našom cirkevnom zbore. Operná speváčka Terezka Janegová s organovým doprovodom Jaroslavy Polákovej jej napokon zaspievala 23. žalm z Dvořákových biblických piesní. Hodnotné pásmo k poďakovaniu za úrody zeme predviedla folklórna skupina Záriečanka. Po záverečnej liturgii nášho hosťa, brata dekana Viktora Sabó, zaznela záriecká hymna v podaní súboru Záriečanka: „Tí záriecké zvony prekrásne zvonia,“ ktorú si so svojimi rodákmi zaspieval aj náš duchovný pastier Ľubomír Marcina v zárieckom kroji. Po službách Božích sa naši hostia stretli v zborovej sieni pri neformálnych rozhovoroch a bohatom občerstvení, ktoré pripravili sestry z nášho cirkevného zboru, ako aj kuchárky zo SED Košeca.

Následne v pondelok 7. októbra 2019 sa v priestoroch nášho Zborového domu stretli tento krát duchovní Turčianskeho seniorátu na čele s bratom seniorom Mariánom Kaňuchom na pravidelnej pastorálnej konferencii konanej v rámci seniorátu. Hodnotnými prednáškami poslúžili vzácni hostia, dôstojní bratia biskupi Július Filo a Geza Erniša na tému: Revitalizácia cirkevných zborov.


Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.