Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

Október je mesiacom, kedy v našich cirkevných zboroch vzdávame vďaku za úrodu, ktorú nám Boh Boh požehnal. Vo všetkých kostoloch je vidieť výzdobu z Božích darov -  niekde bohatú, inde skromnejšiu. Aj v Sobotišti sa zišli veriaci na Službách Božích, aby poďakovali  za úrody zeme, ale bola to nedeľa o niečo nevšednejšia.

Do krásne vyzdobeného kostola prišla aj miestna folklórna skupina so svojím krátkym pásmom. Vystúpili tu všetky generácie: malé deti, dospelí i tí skôr narodení. Spolu predniesli vinše, poetické slová, piesne... V kostole tak zaznel aj nástroj, ktorý nie je na Bohoslužbách bežný - heligónka, ktorá ich spev doprevádzala.
V závere svojho vystúpenia zaspievali pieseň (číslo 364 z evanjelického spevníka) Vďaka Ti za žatvu, Bože, za každý klas vďaka Ti ...
So svojím programom skupina vystúpila na Službách Božích aj v kostolíku vo filiálke  Rovensko, odkiaľ sú aj naše fotografie.

Galéria k článku

Oľga Zlochová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.