Poďakovanie Synode Sion

Poďakovanie Synode Sion

Na transparentný účet ECAV, ktorý zriadila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku na pomoc Ukrajine, prišla 4. augusta 2022, suma 12 256,54€. Odosielateľom je Synoda Sion ELCA. 

Všetkým členom Synody Sion veľmi pekne ďakujeme za tento dar! Vážime si, že v týchto zložitých dňoch, keď na Ukrajine zúri vojna a aj naša cirkev sa snaží pomáhať utečencom, podporujete našu službu aj svojou zbierkou a darom.
Nech Vám Pán odplatí za Vašu námahu so zbierkou a štedrosť.

Srdečne pozdravujeme sestru biskupku Vilmu Kucharek a všetkých našich drahých za morom, sestry a bratov vo viere!

Pán Ježiš nech je so všetkými Vami.

Zostávam s úctou a srdečným a bratským pozdravom, Ivan Eľko.