Partnerská konferencia vo Wittenbergu

Partnerská konferencia vo Wittenbergu

V dňoch 7. až 11. mája usporiadala partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku (EKM) konferenciu na tému: „Stať sa cirkvou spravodlivého mieru“.

Spôsob, akým túto konferenciu organizovala, ukázal, že slová, ktoré hovoria, nie sú len prázdne slová, ale aj konkrétne činy. Zároveň takto prispievajú k mieru a zmiereniu v rámci partnerských cirkví. Pozvaní boli zástupcovia zo Švédska, Fínska, Poľska, Bieloruska, Slovenska, Ameriky a z Anglicka. ECAV na Slovensku zastupovali plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS, kpt. Mgr. Milan Bartko, policajný duchovný na Akadémii PZ BA a Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie. 
Osobitnou zvláštnosťou bolo aj to, že každá partnerská cirkev sa spolupodieľala na programe, čiže prispela buď prednáškou k danej téme, alebo biblickým výkladom alebo účasťou v pódiovej diskusii. Okrem hostí z oblasti cirkvi, prijal pozvanie aj bývalý minister pre zahraničné záležitosti DDR a bývalý člen Spolkového snemu v Nemecku Markus Meckel. 
Naši vzácni partneri a priatelia Jens Lattke a Judith Königsdörfer zaradili do programu aj návštevy miest v Gere a v Jene, v ktorých aktívne pôsobia organizácie venujúce sa téme mieru a zmierenia. Jedným takým dôležitým programom bolo aj zoznámenie sa s „Výskumným centrom pre štúdium zmierenia“, ktoré sídli v Univerzite Friedricha Schillera v Jene od roku 2013. 
V referátoch, ktoré odzneli, bolo počuť striedanie dobra a zla, krásy a škaredosti, viery a poznania, tvorenia a ničenia. Isté je, že táto dualita je naším každodenným sprievodcom, nad ktorým má posledné slovo Boh, Otec nás všetkých. On má s nami svoj plán. A ak je Božím plánom, aby na tomto svete raz zavládol mier, určite nám ho prináša aj v takýchto „malých podujatiach“. Lebo mier nenastane sám od seba, ani zo dňa na deň, ale je výsledkom konania a úsilia. O tom sa mohli presvedčiť všetci prítomní účastníci konferencie vo Wittenbergu. 
Konferencia bola obohatená o biblické hodiny a pódiovú diskusiu, ktorej účastníkom bol aj riaditeľ Úradu EPS – Milan Petrula. V posledný večer konferencie zotrval medzi prítomnými aj krajinský biskup EKM Friedrich Kramer.

Jensa Lattkeho, ktorý sa venuje mierovej práci, sme sa opýtali, ako dlho trvá tento proces „stať sa cirkvou spravodlivého mieru“, odpovedal:
"Ako Evanjelická cirkev v strednom Nemecku (EKM) sme sa rozhodli - stať sa cirkvou spravodlivého mieru. Toto bolo uznesenie našej krajinskej synody v apríli 2020. Vtedy sme deklarovali, že pre nás ako cirkev je mier základnou zložkou nášho konania. Ale čo to znamená konkrétne? Ak chceme ako cirkev dôveryhodne hovoriť o mieri, musíme ho  v samotnej cirkvi aj žiť. Často však máme štruktúry, kde ľudí vylučujeme, kde sa nemôžu skutočne zúčastňovať, kde ľudia zažívajú násilie, nie priamo fyzické ale napríklad slovné. Ľudia sa napríklad nesmú zúčastniť na stretnutí kvôli nejakej vnútornej hierarchii, často zažívajú násilie pri dverách kostola, keď sa ľudia k sebe nesprávajú ohľaduplne, alebo v našich výboroch, keď sa o seba navzájom nestaráme, keď si iných naozaj nevážime, keď iných neberieme vážne. 
Veď aj v našej liturgii na Službách Božích hovoríme: Pokoj Boží nech je s vami... Je to len formulka? Čo to pre nás naozaj znamená? Je tento prisľúbený mier na službách Božích naozaj hmatateľný? Všimnú si ľudia ten Boží pokoj a chcú ho niesť ďalej do sveta? 
V našej cirkvi existuje mnoho aspektov mierovej činnosti a v rámci tohto diskusného procesu chceme uvažovať o tom, aké konkrétne kroky môžeme alebo musíme urobiť, aby ľudia zažívali menej násilia, boli menej marginalizovaní, zažívali menej diskriminácie, správali sa k sebe ohľaduplnejšie a samozrejme treba doplniť, že na koniec cesty v skutočnosti nikdy neprídeme. Preto aj téma konferencie hovorí, že sme na ceste stať sa cirkvou spravodlivého mieru. Ako ľudské bytosti sme vždy omylní, vždy hriešni, nedosiahneme dokonalý Boží pokoj, ale sme povinní nasledovať Ježiša Krista a pokúsiť sa ísť cestou pokoja. Nechceme len hovoriť o mieri, ale túžime sa veľmi konkrétne pozrieť na to, čo sa musí v našej cirkvi zmeniť, aby sme dosiahli mier."

Galéria k článku

Judith Königsdörfer