Partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku má nového krajinského biskupa

Partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku má nového krajinského biskupa

V sobotu, 7. septembra 2019 bol slávnostnými službami Božími uvedený do úradu biskupa Friedrich Kramer, novozvolený krajinský biskup našej partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku. Inštalácia sa konala v Dóme sv. Maurícia a Kataríny v Magdeburgu a pozvaný bol aj generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili najvyšší predstavitelia cirkví v Nemecku, regionálni biskupi Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, politickí zástupcovia Durínska a Saska- Anhaltska, farári a farárky, ekumenickí predstavitelia partnerských cirkví a početní veriaci. Hudobne stvárnili slávnostné služby Božie pozaunový súbor Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, spevokol katedrály a organ.
Kázal nový krajinský biskup EKM Friedrich Kramer na biblický text evanjelia podľa Matúša, 10 kapitola, vybrané verše: Potom si Ježiš zavolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu tela aj ducha. Choďte a hlásajte, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov. Čo ste zadarmo dostali, zadarmo rozdávajte! Kto mňa vyzná pre ľuďmi, toho aj ja vyznám pred nebeským Otcom. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto vás prijíma, aj mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma aj toho, ktorý ma poslal. Svoju úlohu biskupa prirovnal Friedrich Kramer k úlohe, ktorou Ježiš poveril svojich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali, aby uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych, očisťovali malomocných a vyháňali démonov. Vníma ju ako príliš veľkú úlohu pre seba i pre cirkev v strednom Nemecku. Preto zároveň pozýva každého jedného z nás, aby sa vrátil späť do cirkvi. Aby prispel každý svojimi darmi a možnosťami ku tejto úlohe.
Po slávnostných službách Božích pokračovalo stretnutie s novým krajinským biskupom v záhrade katedrály, na ktorom odzneli viaceré príhovory. Generálny biskup Ivan Eľko vo svojom príhovore povedal: „Na prelome storočí zažili obidve naše krajiny jednu veľkú dejinnú premenu. Vydali ste sa na cestu premeny a demokracie. Naše cirkvi požívajú túto slobodu pre život a ich službu. Pred nami stáli mnohé výzvy, ktoré pred tým neboli. Vy s nimi rovnako zápasíte, ako my na Slovensku. Obraciame sa na Vás preto s prosbou o sesterskú pomoc a podporu. Naše spoločné dejiny pokračujú a za to sme vďační. Prajeme Vám, aby Váš úrad biskupa bol pre Vás osobne ako aj pre celú evanjelickú cirkev v strednom Nemecku dobrým a veľkolepým dielom. Nech Boh žehná Vaše kroky!“
Počas tohto stretnutia sme sa opýtali biskupa Kramera, aké ciele by chcel dosiahnuť v tejto funkcii?
"Potrebujeme tu, takpovediac zo socializmom ovplyvneného Východu v strednom Nemecku premenu ako výzvu pre cirkev. V časoch DDR sme mali veľmi dobrú povesť, lebo sme neboli časťou vtedajších systémov. A pre mnohých sa takmer nič nezmenilo, keď nastala zmena. Zmenili sa štruktúry a ľudia vedia, že má zmysel povzbudzovať iných, že cirkev je dobrá vec, keď sa niekto pridá, keď niekto spolupracuje. Toto sa nedá urobiť rýchlo zo dňa na deň, ale chceme to urobiť do budúcnosti, ktorú všetci potrebujeme. Preto je dôležité pracovať na dobrej povesti. Neviem, či sa to podarí. Budem sa vždy snažiť, aby sme sa nepozerali iba na to zlé, ale hlavne chceme vidieť čo je dobré a napriek tomu nestratiť pohľad dopredu. Lebo ako cirkev máme úžasné posolstvo, ktoré treba šíriť medzi ľuďmi.
V predvečer tohto slávnostného dňa bol generálny biskup Ivan Eľko pozvaný za výročné zasadnutie Martin-Luther-Bund (MLB). Tu sa prvýkrát stretol s jeho zástupcami ako aj generálnym tajomníkom MLB Michaelom Hübnerom, krajinským biskupom Evanjelickej cirkvi v Sasku Dr. Rentzingom. Generálny biskup Ivan Eľko predstavil v krátkej prezentácii ECAV na Slovensku a odpovedal na otázky v následnej diskusii.
Friedrich Kramer má 54 rokov, je ženatý, má dve dcéry. Od roku 2009 pracoval ako riaditeľ Evanjelickej akadémie v Sasku-Anhaltsku.
Novému krajinskému biskupovi EKM Friedrichovi Kramerovi prajeme veľa Božej múdrosti, sily, odvahy a Božieho požehnania v úrade.

Galéria k článku

Marcela Kmeťová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.