Pamiatka posvätenia chrámu a posvätenie zborového domu v Štôle

Pamiatka posvätenia chrámu a posvätenie zborového domu v Štôle

V tatranskej obci Štôla sa v 14. nedeľu po Sv. Trojici, 13.9.2020 o 10.00 hodine začali ďakovné služby Božie pri spomienke na 2 posviacky spred 150 rokov.

História kresťanstva vo Štôle siaha až do stredoveku, kedy tu bol postavený benediktínsky kláštor. Svoje pôsobenie ukončili príchodom Husitov. Reformácia tu zavčasu zapúšťa korene, akonáhle panstvo prijíma Lutherove náuky a ich vplyvom prichádza k viere aj roľnícky ľud. Dôkazom viery bolo aj to
V r. 1870 vo februári bola posvätená evanjelická škola a v septembri kostol. Pred 150 rokmi patrila Štôla do veľkého Batizovského zboru, dnes je dcérocirkvou CZ ECAV Mengusovce.
Na začiatok nás do tejto slávnosti uviedol mladý pár oblečený v krojoch, ktorý predniesol 2 básne k tejto príležitosti. Všetkých hostí privítal domáci brat farár Tibor Molnár. Vzácnymi hosťami boli br. biskup Východného dištriktu ECAV Peter Mihoč a býv. ses. farárka mengusovského zboru Lenka Janotková (momentálne slúžiaca na kaplánskom mieste v TUS) a starosta obce Matej Hajko.
Služby Božie pokračovali tradičným poriadkom s kázňou slávnostného kazateľa br. biskupa Petra Mihoča, ktorý sa nám prihovoril na základe slov z 84. žalmu
"Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. "Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa! Ž 84,12-13
Po kázni br. farár Molnár priblížil históriu  stavby kostola ako aj rôzne opravy. Prihovorila sa aj ses. farárka Janotková, ktorá si spomenula na svoje pôsobenie pod Tatrami a povzbudila prítomných do ďalších dní. Za BJB sa prihovoril brat P. Jurčo, ktorý sa poďakoval za dobrú spoluprácu medzi cirkvami. Za neprítomných pozvaných bratov farárov odovzdal pozdrav domáci brat farár.
Služby Božie sa zakončili hymnou Hrad prepevný. Ruky sme si kvôli pandemickým opareniam nepodávali a presunuli sa k budove bývalej evanjelickej školy. Po ďakovnom verši z piesne Nuž Bohu ďakujme.. (ES 350) brat farár prečítal históriu ev. školy ako aj jej premeny po jej zrušení pred 70 rokmi. Za posledných 15 rokov sa zmenila škola na útulné priestory pre cirkev. V týchto priestoroch je možnosť celoročného ubytovania pre 10 ľudí. Keďže budova slúži novému účelu brat biskup Mihoč vykonal akt posviacky zborového domu CZ ECAV Mengusovce, dcérocirkev Štôla.
Štôlsky kostol stojí pri vstupe do obce. Nech je vždy dôkazom viery nielen predkov, ale i súčasníkov.

Galéria k článku

Tibor Molnár
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.