Otvorili bránu, aby prišiel k nám Kráľ slávy

Otvorili bránu, aby prišiel k nám Kráľ slávy

Vo štvrtú adventnú nedeľu (22. decembra 2019) sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta.

Brat farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my ho čakáme ako nášho Spasiteľa... Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj, odpustenie hriechov a večný život.“ Tieto služby Božie obohatil spevokol Fidelitas dvomi skladbami a mladí  hudobníci koledami.  Verše o Vianociach  v podaní detí zarezonovali v srdciach prítomných. Konfirmandi zas uviedli biblický príbeh o narodení Ježiška. Potom Miška a Zuzka Mackovie s detským zborom zaspievali pieseň Aleluja.
Na záver zaznela Tichá noc s textom podľa Evanjelického spevníka v podaní talentovanej speváčky, ktorá sa pripravuje na konfirmáciu. Pôsobivé vystúpenie detí a mládeže zostavila, pripravila a uviedla Lucia Bačíková.

Galéria k článku

Dušan Migaľa