Osem duchovných – symbol ekumenického bratstva v Nitre

Osem duchovných – symbol ekumenického bratstva v Nitre

Na výzvu k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov každoročne odpovedajú aj kresťania v Nitre. Na modlitbách sa zhromažďujú dvakrát: Raz v evanjelickom kostole Svätého Ducha v centre mesta a raz v kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina. Kvôli pandemickej situácii a z dôvodu aktuálneho preťaženia kňazov, ktorí v súčasnej dobe akcelerujú individuálnu pastoráciu, sa veriaci rozhodli uskutočniť modlitby len raz, a to v evanjelickom kostole.

Napriek tomu, že len niekoľko hodín pred samotnou bohoslužbou sa výrazne zmenilo počasie – obloha sčernela, začala veľká chumelica a ostrý studený vietor vytváral na chodníkoch poľadovicu – v evanjelickom kostole sa zhromaždilo takmer sto kresťanov, aby v spoločenstve s Ježišom prosili o jednotu medzi sebou a o jednotu medzi všetkými ľuďmi. Na bohoslužbe sa zúčastnili bratia a sestry všetkých vekových kategórií, stredná generácia, starší i deti. Takmer všetci veriaci pochádzali z rôznych historických cirkví. Na modlitby prišlo aj niekoľko jednotlivcov, ktorí patria do evanjelikálnych cirkví.    

Za služobníkov cirkvi boli na modlitbách prítomní: Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup; Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu; Ivan Boženík, evanjelický zborový farár; Milan Polák, farár farnosti Nitra – Zobor; Tamás Ficzere, zborový farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre; František Bartoš, policajný kaplán; Milan Jozek, väzenský kaplán a Tomáš Pružinec, ktorý s poslednými dvomi uvedenými svoju službu vykonávajú v Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Posledný z nich, diakon Tomáš Pružinec poslúžil pri bohoslužbe homíliou. Na začiatku všetkých veriacich privítal zborový dozorca Ján Huba, ktorý v úvodnej reči zdôraznil: „modlíme sa za priateľstvo a za jednotu“.

V príhovoroch biskupov Ján Hroboň vyzdvihol myšlienku, že je „čas spojiť dary vo vzájomnej službe. Nie vtedy, keď sa dobre cítime, vtedy keď máme nejakú pohnútku lásky, ale „jedni druhých bremená znášajte, lebo tak naplníte Kristov zákon.“ Teda to musíte robiť, to je vaša povinnosť. [...] Tento svet chce vidieť, že si rozumieme“. Biskup Peter Beňo zase zdôraznil myšlienku, že „mnohí ľudia chcú byť dnes hviezdami“ v rôznych oblastiach života. „My buďme hviezdami viery, nádeje a lásky, hviezdami spolupatričnosti, srdečnosti, hviezdami milosrdenstva, aby sme modernému človekovi dnešnej doby pomohli objaviť Ježiša ako Emanuela, ako Boha, ktorý je s nami, ktorému záleží na každom jednom z nás, ako toho, ktorý každého z nás sprevádza a chce viesť za ruku“.    

Tento rok pripravili liturgické texty kresťania z Blízkeho východu. Aby sa hlbšie umocnilo  naše duchovné prepojenie s nimi, boli do modlitieb pozvaní aj blízkovýchodní kresťania z Nitry a z jej okolia. Popri príhovorných modlitbách v slovenčine, zazneli aj modlitby v aramejčine (v čase 1:12:17) a v arabčine (v čase 1:14:47), ktoré predniesla sestra Sabria Esso a brat Roony Khosaaba Al-Berata, ktorí bývajú v meste pod Zoborom už niekoľko rokov.

Bohoslužba bola tvorená modlitbami ale aj spevom a hubou. Pod vedeným Samuela Hollého a jeho spoluspeváčok, ale aj za zvuku melódií organistu domáceho cirkevného zboru Dušana Kovarčíka, sa modlitebné spoločenstvo spojilo v oslave dobrého Otca a k prosbám za našu viditeľnú jednotu. Každoročne býva po ekumenických bohoslužbách v Nitre aj agapé – stretnutie pri „evanjelických“ či „katolíckych“ koláčikoch. Keďže pandemická situácia nám takéto pohostenie neumožnila, vynaliezavosť si našla svoju cestu. Pri odchode zo zhromaždenia bol každý účastník obdarovaný pekne zabaleným medovníčkom, na ktorom bolo napísané motto tohtoročného ekumenického týždňa: „Videli sme Jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). Pred záverom bohoslužby boli modlitebnému zhromaždeniu adresované prorocké slová Ivana Boženíka: „Možno ani nevieme, čoho sme dnes súčasťou“. Naším želaním v Nitre je, okrem iného, aby sa v budúcnosti do týždňa modlitieb za našu jednotu zapojili aj veriaci z iných cirkví. Na tejto ceste v nás zostáva veľa nádeje! Celú bohoslužbu nájdete na videozázname.

Foto: Ján Huba 

Galéria k článku

Ján Huba