Oprava strešného plášťa v CZ ECAV Gelnica

Oprava strešného plášťa v CZ ECAV Gelnica

ECAV Gelnica informuje o podpísaní Zmluvy o dielo na realizáciu stavby Evanjelický kostol sv. Michal, Gelnica - oprava strešného plášťa - 2. fáza s dodávateľom LIGRUS, s.r.o. 

ZoD_LIGRUS_kostol_L0122_10112022.pdf