Oprava krytého schodiska v Drienčanoch

Oprava krytého schodiska v Drienčanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčanyv roku 2019 uskutočnil viacero opráv národných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich bola rekonštrukcia krytého schodiska, ktoré je jediným prístupom ku kostolu, k Pamätnej fare Pavla Emanuela Dobšinského, v súčasnosti Múzea slovenskej rozprávky a k pietnemu miestu, kde sú pochovaní P. E. Dobšinský, Jonatán Dobroslav Čipka, Ján Liskai a István Buzágh.

Kryté schodisko z masívneho kamenného muriva, ktoré je postavené v prudkom svahu, prekrýva valbová strecha s dreveným šindľom. Je príkladom jednoduchej ľudovej architektúry so zachovanými pôvodnými prvkami, z ktorých najvýznamnejšie sú schodiskové stupne vyrobené z masívnych nahrubo opracovaných drevených hranolov. Súčasný stav krytého schodiska bol nevyhovujúci až dezolátny. Vzhľadom na uvoľnené a vypadané kamene zo stien v hornej časti schodiska, poškodené a miestami chýbajúce šindle, ako aj poškodené a uvoľnené schodiskové stupne, pôsobilo vo vzťahu k okolitému areálu rušivo a ohrozovalo členov cirkevného zboru pri vstupe do kostola, ako aj návštevníkov ďalších národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v blízkosti kostola. Rekonštrukcia tohto pamiatkového objektu bola preto nevyhnutná. FOTO pred opravou:

Cirkevný zbor Drienčany podal projekt na dotáciu z VZN BBSK č. 31/2015 s názvom: Schody do sveta Dobšinského rozprávok. Projekt bol realizovaný "S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja" vo výške 5 000 €. Vďaka tejto dotácii a spolufinancovaniu bola urobená výmena dreveného šindľa v celkovej sume 7 081,20 €.

V ďalších prácach na celkovej oprave krytého schodiska budeme ešte pokračovať v roku 2020. 

Galéria k článku

Štefan Gabčan