Online- konferencia na tému: „Akú jednotu hľadáme?“

Online- konferencia na tému: „Akú jednotu hľadáme?“

V roku 2022 sa bude prvýkrát konať Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví (SRC) v Nemecku. Kresťania z celého sveta, reprezentanti evanjelických, anglikánskych a ortodoxných členských cirkví sa stretnú v Karlsruhe, aby spoločne diskutovali. Potom, čo konferencia v Liebfrauenbergu v roku 2019 reflektovala tému „zmierenie“ z motta Valného zhromaždenia,  tohtoročná konferencia mala za cieľ skúmať, akú „jednotu“ hľadáme.

Každoročnú vzdelávaciu konferenciu organizuje partnerská cirkev vo Württembersku, referát pre misiu, ekuménu a rozvoj v kooperácii so službou pre misiu, ekuménu a rozvoj. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii konala v dňoch 19. – 20. októbra v Evanjelickej akadémii v nemeckom mestečku Bad Boll. Zahraniční hostia mali možnosť sa pripojiť online, čo bolo veľmi praktické v týchto časoch pandémie. Za ECAV na Slovensku prijali pozvanie senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin a tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová.
Hlavnými referentmi boli: prof. Dr. Ulrich Heckel, profesor Novej zmluvy na teologickej fakulte v Tübingene. Od začiatku svojej práce sa venuje prepojeniu teologickej vedy s praxou. Prednáška odznela na tému: „Sedem znakov jednoty cirkvi. Exegetické postrehy teológie jednoty podľa Ef 4,1-6.“  Druhým referentom bol Dr. Marc Witzenbacher z Národného koordinačného úradu Svetovej rady cirkví – VZ a prispel prezentáciou na tému: „Kresťania na celom svete hosťami v Karlsruhe. Témy, formáty a možnosti účasti na 11. VZ SRC“. Tretím referentom bol Dr. Odair Pedroso Mateus a priniesol pohľad na historické, teologické a praktické perspektívy ku tomu, o akú jednotu sa usilujú v ekumenickom hnutí. Posledným referentom bol Dr. Amélé Ekué z exekutívnej komisie Globethics.net. Ku téme prispel prednáškou: „Za nás vydané. Etika a dary v kontexte zlomeného sveta. Premýšľanie o téme VZ SRC z etického hľadiska.“

Ulrich Heckel: Sedem znakov jednoty cirkvi. Exegetické postrehy teológie jednoty cirkvi:

S pomocou 7 znakov, okolo tejto christologicky založenej inštitucionalizácie zvestovania v liste  Efezským, sa účastníci rozhovoru môžu dohodnúť v zmierených odlišnostiach na tom, čo je teologicky nevyhnutné pre jednotu cirkvi a čo je zásadné pre ekumenické spoločenstvo, pokiaľ ide o Písmo nad rámec vieroučných rozdielov. Ak je táto jednota biblickým základom, stačí teda 7 znakov jednoty a božieho stanovenia úradov, môže byť cirkev na celom svete ako živý organizmus rovnako rozmanitá v konkrétnom stvárnení ako cirkev v štruktúre úradu, liturgie, misie a diakonie ako telo s mnohými údmi. Potom zostáva základné chápanie podstaty a úlohy úradov, ktorých štruktúra je dostatočne otvorená, takže ani konfesionálne rozdiely v poriadku už nemusia mať vplyv na delenie cirkvi, pokiaľ nebudú v rozpore so 7 znakmi jednoty cirkvi. Týchto 7 charakteristík zostáva rozhodujúcim faktorom pre hodnotiace kritérium. 

V neposlednom rade by sa tento proces ekumenického dialógu mal riadiť jednou nádejou. Konfesionálne spory sú v rozpore s jednotou zmiereného, nemôžu ho však anulovať. Táto jednota nie je pevným stavom, ale dynamickým procesom. Žiadna statická štruktúra, ale živá v rastúcej koncepcii budovania dokonalého poriadku ku Kristovi. Podľa listu Efezským preto jednota cirkvi nikdy nesplynie v pozemské telo, ale k svojmu cieľu dospeje vždy až na konci vekov. Takto je jednota cirkvi už prítomná a hmatateľná pri spoločných službách Božích. Ale stále eschatologicky otvorená smerom k dokonalosti v budúcnosti. Pokiaľ sa tak stane, vyzýva list Efezským ekumenickú spoluprácu k pokore, miernosti a trpezlivosti. Nesie jeden druhého v láske, pričom sme navzájom členmi každého jeho tela. Sedem charakteristík jednoty cirkvi z listu Efezským to vidí tak, že je jedinečným spoločným základom pre ďalšie ekumenické porozumenie. Preto buďme pravdiví v láske a podporujme rast vo všetkom k Tomu, ktorý je hlavou, ku Kristu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.