Októbrová farárska schôdza v Bratislavskom senioráte v znamení úcty k starším

Októbrová farárska schôdza v Bratislavskom senioráte v znamení úcty k starším

V mesiaci úcty k starším v piatok 18. októbra bratstvo Bratislavského seniorátu usporiadalo farársku schôdzu, na ktorú boli osobitne pozvaní duchovní na dôchodku a ovdovelé sestry farárky po duchovných.

Spoločné stretnutie sa začalo slávením hodu Baránka vo Večeri Pánovej, a potom pokračovalo v zborovej sieni modlitebným spoločenstvom duchovným, homiletickým okienkom a vzdelávacou prednáškou. Zároveň sme v našom duchovnom spoločenstve privítali dvoch nových ordinovaných kňazov – sestry,  ktoré prijali pozvanie na schôdzu:  Simonu Kapitáňovú a Paulínu Šofrankovú. Zvláštnosťou októbrovej farárskej schôdze bolo, že nám na nej poslúžili práve duchovní na dôchodku, ktorí pozvanie k službe radi a ochotne prijali. Sestra farárka Daniela Horínková poslúžila kázňou a distribúciou sviatosti Večere Pánovej po spovedi. Manželia Dušan a Alena Kováčikovci viedli modlitebné spoločenstvo a brat farár-senior v. v. Ján Podlesný pripravil pre duchovných homiletickú prípravku ku kázni na Pamiatku zosnulých. Brat profesor Juraj Bándy predniesol zaujímavú prednášku na tému: Príbeh o Adamovi a Eve z perspektívy literárneho vedca. Požehnané chvíle boli ukončené spoločným stolovaním pri obede, ku ktorému účastníkov pozval hosťujúci CZ Bratislava Legionárska

Galéria k článku

Mgr. Simona Kapitáňová a Mgr. Tibor Jančík
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.