Október – Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším

„Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“ Žalm 71, 5-9
V duchu týchto biblických slov sme započali 1. októbra 2019 v košeckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie Mesiac úcty k starším.

Múdry starozmluvný Kazateľ spoznal a zachytil pre ďalšie generácie hodnotnú myšlienku, poznanie, že „všetko pod Slnkom má svoj čas.“ Je čas narodiť sa, je čas dospievať, je čas stavať, je čas pracovať, je čas založiť si rodinu, je čas hovoriť, je čas mlčať, je čas hodnotiť. A keďže je čas narodiť sa, je i čas dospievania, dospelosti a staršieho veku. Starší vek sa všeobecne chápe ako fáza ubúdania životných síl a rastúcej závislosti na iných. Pre moderný svet je to často čas bez citu, bez srdca, bez lásky a služby, nakoľko starý neproduktívny človek je považovaný už za príťaž. Jedno príslovie hovorí: „Suché lístie nehyzdí krásne stromy.“ Aj v našom košeckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie, je možné postretať rôznych ľudí, rôzne ľudské príbehy. U niektorých prevládajú pocitysklamania, zatrpknutosti, strát, hnevu. O čo je krajšie, keď vidíme klientov, ktorí sú tu spokojní, vyrovnaní, tešiaci sa z každého dňa, ktorý sa tu mohli dožiť obklopení príkladnou starostlivosťou, službou lásky – diakoniou. Všetci nie sme rovnakí. Krásnym stromom sú podobní tí, ktorí sú vďační, milí, láskaví, trpezliví a hlavne modliaci sa „za všetkých a za všetko.“ Staroba je kríž, ale je i dar. Treba len objaviť hodnoty vyššieho veku a použiť ich na obohatenie nás všetkých. V neposlednom rade staroba ponúka aj ucelený pohľad na život. Ľudská spoločnosť by bola bezpochyby lepšia, keby vedela zužitkovať aj hodnoty našich seniorov.
V priebehu mesiaca október sme našim klientom ponúkli tri vydarené akcie. Prvou bol 16. októbra 2019 výlet na horu Butkov nad Ladcami, vďaka ústretovosti vedenia Považskej cementárne Ladce. Následne 23. októbra 2019 sa nám predstavil svojimi skladbami spevokol z Košece a napokon 27. októbra 2019, vďaka výdatnej spolupráci s miestnym obecným úradom a pánom starostom Radomírom Brtáňom, navštívili naši klienti vystúpenie speváka Maroša Banga v Kultúrnom centre v Košeci. Mesiac október sme uzatvorili Slávnostnými službami Božími na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2019, keď sme si pripomínali 16. výročie posviacky a uvedenia do prevádzky SED Košeca, ako aj 25. výročie posviacky košeckého evanjelického kostola.

Galéria k článku

Jakub Rosa
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.