Ocenili Annu Kušnírovú zo SED Košeca

Ocenili Annu Kušnírovú zo SED Košeca

V kongresovej sále TSK v Trenčíne sa v piatok 27. septembra 2019, konalo slávnostné odovzdávanie ocenení v kategórii „Odborný zamestnanec v sociálnych službách Trenčianskeho kraja 2019“. Poverená komisia z pomedzi 262 poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja, vybrala 10 nominantov na ocenenie. Jednou z nich bola aj Dipl. sestra, pani Anna Kušnírová, ktorá pracuje v Stredisku evanjelickej diakonie v Košeci (SED) takmer od jeho vzniku v roku 2003.

Má veľké zásluhy na jeho vybudovaní ako aj zorganizovaní prevádzky. Predtým pracovala vo Fakultnej nemocnici v Bratislave ako vrchná sestra, po boku známeho neurológa, prof. MUDr. Pavla Traubnera, ktorý doposiaľ na ňu spomína ako na veľmi schopnú a odborne spôsobilú zdravotníčku. Tieto charakterové vlastnosti ju sprevádzajú aj počas práce v SED Košeca, kde pracuje už 17 rokov. SED Košeca aj vďaka pani Anne Kušnírovej, dosahuje obdivuhodné výsledky, jednak po stránke zdravotno-odbornej, personálnej, až po technické zabezpečenie prevádzky. Vďaka jej neúnavnej a obetavej práci, má naše stredisko dobré meno nielen v regióne, ale aj v zahraničí. Preto si pani Anna Kušnírová takéto ocenenie právom zaslúžila. Prevzala ho z rúk predsedu TSK, Jaroslava Bašku, ako aj Branislava Ondruša, štátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Za 10 ocenených pracovníkov sa napokon poďakovala práve pani Anna Kušnírová, ktorá vo svojom ďakovnom príhovore vyzdvihla príkladnú spoluprácu s terajším vedením TSK, zvlášť s vedúcou sociálneho odboru, pani Elenou Nekorancovou. Prítomných vo svojom príhovore ďalej oboznámila s náročnosťou práce v sociálnych službách, s problémami, ktoré doposiaľ neverejní poskytovatelia sociálnych služieb často musia zvládať. Zaspomínala na začiatky v SED Košeca, keď spolu s Ľubomírom Marcinom, správcom SED, ako aj riaditeľom SED, Marcelom Breče, zabezpečovali prevádzku v neľahkých podmienkach, ktoré neprajný zákon voči neverejným (neštátnym) poskytovateľom diktoval. V snahe udržať a zabezpečiť chod zariadenia, boli neraz nútení podstúpiť riziko čerpania bankových úverov na svoje osoby.
Po mohutnom potlesku všetkých prítomných, srdečných gratuláciách a záverečných slovách moderátorky, podujatie pokračovalo pri občerstvení v neformálnych, družných rozhovoroch.

Galéria k článku

Jakub Rosa
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.