Novým ev. a. v. farárom blahoželáme k úspešným skúškam

Novým ev. a. v. farárom blahoželáme k úspešným skúškam

Dňa 5. októbra 2020 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali farárske skúšky. Na skúšky sa prihlásili 3 uchádzači z radov našich kaplánov.

Prihlásení uchádzači absolvovali písomný test z predpísaných predmetov a tiež boli ústne skúšaní pre komisiou. Komisia pre farárske skúšky pracovala v zložení:
Mgr. Ivan Eľko – katechetika,
Mgr. Ján Hroboň – pastorálka,
Mgr. Peter Mihoč – homiletika a praktická exegéza,
Mgr. Vladimír Ferenčík – liturgika a cirkevné právo,
Mgr. Libor Bednár, PhD. – etika a dogmatika,
ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. – cirkevné dejiny,
doc. Mgr. Art. Anna Predmerská - cirkevná hudba.

Farárske skúšky úspešne absolvovali nasledujúci bratia:
Mgr. Miloslav Gdovin
Mgr. Emil Hankovský
Mgr. Ivan Havassy

Účastníkom farárskych skúšok k úspešnému absolvovaniu úprimne blahoželáme a prajeme im hojnosť Božieho požehnania v službe a práci na Pánovej vinici v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.