Nový zákon o financovaní cirkví

Nový zákon o financovaní cirkví

Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu Východného dištriktu otvoril v pondelok 2. decembra 2019 v Dvorane Starého kolégia Ján Juran – riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR prednáškou o systéme financovania cirkví v SR.  

Nasledovali koreferáty o spôsobe financovania cirkví v Maďarsku (Attila Szpisák - evanjelický farár v Slovenskom Komloši), Poľsku (Waldemar Szajthauer, cirkevný zbor Wisla) a v Sliezskej cirkvi evanjelickej (Tomáš Tyrlík - biskup SECAV). Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, poukázal na dôsledky prijatia nového zákona o financovaní cirkví, ozrejmil tvorbu nových platových tabuliek zamestnancov ECAV a spoločného finančného systému.
V závere Dištriktuálnej pastorálnej konferencie zaznelo slovo Slavomíra Sabola pri závere jeho funkčného obdobia ako biskupa Východného dištriktu.  

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.