Nová dekáda Zeleného lesa

Nová dekáda Zeleného lesa

V utorok 22. júna sa na pietnom mieste Zelený les uskutočnila exkurzia deviatakov ZŠ Ľ. Štúra v Modre v rámci projektu Nová dekáda Zeleného lesa. Zborová farárka v Modre-Kráľovej Sidonia Horňanová predstavila dejiny zrodu pietneho miesta, ktoré pod jej vedením vybudovali dobrovoľníci z miestnej evanjelickej komunity pred 10-timi rokmi. Jozef Trtol, učiteľ dejepisu na dôchodku, člen zboru,  oboznámil žiakov s históriou holokaustu na lokálnej úrovni a tiež ukázal žiakom predmety z 2. svetovej vojny zo svojej zbierky. O týždeň je na pietnom mieste plánovaná exkurzia pre deviatakov zo ZŠ Vajanského v Modre.
„Projekt „Nová dekáda Zeleného lesa“ bol uskutočnený vďaka finančnej podpore REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie.“

Galéria k článku

CZ ECAV Modra Kráľová