Nitrianske Srdce na dlani získal riaditeľ zborovej diakonie

Nitrianske Srdce na dlani získal riaditeľ zborovej diakonie

Nitrianske centrum dobrovoľníctva už po desiatykrát ocenilo najaktívnejších dobrovoľníkov. A prvýkrát nielen z Nitry, ale z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za Slovensko bolo nominovaných 287 dobrovoľníkov. V rámci nášho kraja bolo najviac súťažiacich v kategórii Sociálna a zdravotná oblasť.

Pre nitriansky cirkevný zbor je veľkým povzbudením a ocenením, že v tejto silnej kategórii sa víťazom stal Milan Slezák, riaditeľ našej Evanjelickej zborovej diakonie. Už bezmála 10 rokov aj nad rámec svojej pracovnej náplne opatruje hlavne najviac odkázaných klientov.

Pomaly už celá Nitra pozná Milana Slezáka ako muža, ktorý na bicykli v reflexnej veste brázdi ulice mesta od veľmi skorých ranných hodín do neskorého večera. Ponáhľa sa za klientmi, často nesúc im manželkinými rukami čerstvo napečené - pravé kopaničiarske kysnuté slivkové koláče.

Jeho temer desaťročné pôsobenie na poste riaditeľa Evanjelickej zborovej diakonie v Nitre je spojené s množstvom silných príbehov, ktoré boli s Božou pomocou písané počas jeho nespočetných stretnutí s opatrovanými seniormi.

Úvodný sa viaže k prvému klientovi Evanjelickej zborovej diakonie v Nitre a siaha do roku 2011. Tento pán si dal podmienku, že ho môže opatrovať iba muž. Na prvom stretnutí, počas osobnej hygieny, vtedy 92 ročný pán Milanovi Slezákovi rázne povedal: „Vieš, koho umývaš? – plukovníka!“. A Milan Slezák mu podobne odvážne odvetil: „A vy viete, kto umýva Vás? Tiež plukovník!“ A tak sa stali priateľmi.

Spomínaný pán – Karol Fraňo - bol počas 2. svetovej vojny pobočníkom generála Viesta. Milan Slezák, ako bývalý veliteľ nitrianskej posádky, zariadil pánovi plukovníkovi Fraňovi pohrebnú rozlúčku so všetkými vojenskými poctami, čo rodina – rovnako ako 5 rokov trvajúcu kvalitnú opatrovateľskú službu, tiež veľmi ocenila.

Ďalšia dvojica silných príbehov sa viaže ku opatrovaniu vdov po evanjelických farároch. Manželky farárov boli vždy vzdelanými a rešpektovanými osobnosťami. Preto k starostlivosti o ne brat Milan Slezák pristupoval a pristupuje s veľkou bázňou a pokorou. Prvou ženou, opatrovanou našou diakoniou, bola pani Anna Valášková. Jej manžel – Pavel Valášek, bol prvým nitrianskym evanjelickým farárom. V duchovnej službe tu pôsobil viac ako 40 rokov (1947 – 1989).

Druhou vdovou po ev. duchovnom, ktorej Milan Slezák pomáha už 8 rokov, je sestra Gizela Rožková. Pred vyše rokom bola na tom zdravotne veľmi zle. Milan Slezák ju navštevoval a povzbudzoval v nemocnici a následne v doliečovacom zariadení. Jej pevná vôľa, úprimná kresťanská viera a motivujúci prístup rodiny, Milana Slezáka a pracovníkov diakonie znamenali, že sestra Rožková postupne, až neuveriteľne rýchlo nabrala novú silu a s Božou pomocou sa mohla vrátiť do domov. Tu ju pán riaditeľ Slezák temer denne navštevuje. V 1. adventnú nedeľu bola sestra Gizka v sprievode dcéry Olinky opäť po dlhom čase v našom chráme na službách Božích.

Veľmi si vážime, že Milan Slezák bol krajskou komisiou nominovaný aj do Národného oceňovania Srdca na dlani, ktoré organizuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Stretnú sa tu príbehy tých najvýnimočnejších z výnimočných. Držíme mu palce.

Táto nominácia je veľkou a zaslúženou poctou pre brata Milana Slezáka a celý kolektív našej zborovej diakonie. Považujeme to i za významný príspevok k šíreniu dobrej zvesti o našej cirkvi. Veď i z biblického pohľadu je diakonia jedným z jej nosných pilierov.

„V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu.“ (Sk 6, 1-3)

Záznam z oceňovania TU: https://www.youtube.com/watch?v=YIOzuG4l33I

FOTO: Nina Pastieriková    

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.