Nicejské vyznanie viery prijali 19. júna 325

Nicejské vyznanie viery prijali 19. júna 325

Dnes si pripomíname 1695. výročie od prijatia vyhlásenia vierovyznania na Nicejskom koncile 318 delegátmi. Bolo vyhlásené biskupom Hosiusom. Prijalo sa najmä ako odmietnutie Ariusovho učenia, ktorý tvrdil, že Ježiš nebol od počiatky s Otcom. Toto vierovyznanie bolo prijaté na druhom ekumenickom koncile v Konštantinopole, kde bolo aj doplnené.

Veríme v jedného Boha, vševládneho Otca, Stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného.
A v jedného Pána, Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého vzniklo všetko - to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi - ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil a vtelil sa, stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal (z mŕtvych), vystúpil do nebies, príde súdiť živých i mŕtvych.
A vo Svätého Ducha.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.