Nelúčime sa, ale ďakujeme… Ferenczy Erzsébet

Nelúčime sa, ale ďakujeme… Ferenczy Erzsébet

V krásny slnečný deň, v 4. nedeľu po Svätej Trojici 5.7.2020 sa v CZ Dlhá Ves konala rozlúčka so sestrou farárkou Ferenczy Erzsébet, ktorá pôsobila v našom regióne viac, ako 5 rokov v CZ Dlhá Ves a predtým v CZ Gemer, Gemerská Panica a Tornaľa. Toto obdobie bolo pre zbor a pre maďarsky hovoriaci región veľkým požehnaním.  

Služby Božie mali slávnostný charakter, umocnený konfirmáciou 2 mladých ľudí, ktorí sa priznali k viere v živého Krista. V kázni Božieho slova sa sestr farárka prihovorila na základe podobenstva o veľkej večeri Lk 14, 15-24. Vyzdvihla, že všetci sme pozvaní na Božiu oslavu a záleží na nás, ako odpovieme na toto pozvanie. Na záver služieb Božích sa za službu sestry farárky poďakovali viacerí členovia zborov, kde sestra farárka pôsobila.

Za domáci zbor sa rozlúčil zborový dozorca Ing. Zoltán Flander. Vyslovil presvedčenie, že sa nelúčime navždy, ale že naše stretnutia, hoc aj v inej forme, budú pokračovať aj naďalej, aj keď asi nie tak často. Nelúčime sa, ale ďakujeme za službu, opakoval brat dozorca. Svoje dary, kvetiny a spomienkové kresby odovzdali tí najmenší – deti, ktorým sa sestra farárka s láskou venovala. 

K poďakovaniu sa pripojil aj br. administrátor Mgr. Viliam Solárik. Apeloval na deti a cirkevníkov, aby prichádzali do spoločenstva a spoločne sme mohli na Božiu slávu pokračovať v tom, čo sestra farárka započala. Brat administrátor tlmočil aj poďakovanie a pozdrav seniora GES Mgr. Radovana Gdovina a tiež dozorcu GES Mgr. Michala Terraia. Za fíliu Kečovo odovzdala pozdrav  H. Barkayová. Za CZ Kunova Teplica pozdravila sestru farárku administrátorka zb. dozorcu a starostka obce Eva Gyenesová.

Sestru farárku pozdravili aj predstavitelia CZ Gemer a okolitých CZ, kde sestra farárka pôsobila na čele so zborovým dozorcom Tomášom Kissom a sestrou farárkou Varsányi Vilmou, ktorá rovnako vypomáha svojou službou v tomto regióne. Br zb. dozorca T. Kiss odovzdal aj pozdrav a pamätný list Rimavského seniorátu

Vo svojom poďakovaní sestra farárka Ferenczy Erzsébet poďakovala za to, že Pán ju poslal na toto miesto, do tohto krásneho kraja konať najvyššie poslanie – hlásať Božie slovo. Citovala myšlienku biskupa Turóczyho, ktorý povedal, že farár plní dve najzákladnejšie úlohy: káže Božie slovo a modlí sa za svojich cirkevníkov. A na dôchodku je práve tá modlitba viac v popredí. Sestra farárka nezabudne na nás a bude sa za nás stále modliť.

Záverečnou modlitbou a spevom evanjelickej hymny „Hrad prepevný“ zakončili bohoslužby a program rozlúčky pokračoval v kultúrnom dome.

Vďaka Pánovi za požehnanú službu ses. farárky Ferenczy Erzsébet v našom regióne. Soli Deo Gloria!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.