Nech majú vnímavé a otvorené srdce milujúce Boha...

Nech majú vnímavé a otvorené srdce milujúce Boha...

Dňa 26.7.2020 sa v štítnickom chráme konala slávnosť konfirmácie. Po dvoch rokoch konfirmačnej prípravy potvrdilo svoju krstnú zmluvu osem mladých ľudí.

Sestra zborová farárka Jana Ilčisková sa konfirmandom a prítomnému zhromaždeniu veriacich prihovorila slovami proroka Jeremiáša: „Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29:11). Na slávnosti sa prihovoril aj zborový dozorca Matúš Molnár, ktorý vo svojom prejave zdôraznil, že práve mladí ľudia sú budúcnosťou cirkevného zboru. Vystúpil aj zborový spevokol s piesňou a krátky program si pripravili i konfirmandi.
Konfirmandom prajeme na ich ceste vnímavé a otvorené srdce milujúce Boha i blížnych, veľa požehnania a sily.Galéria k článku

Adam Molnár
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.