Návšteva v ústave Ilava

Návšteva v ústave Ilava

Pozvanie do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ilava prijal po prvý krát generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) Mgr. Ivan Eľko spolu s osobným tajomníkom biskupského úradu ECAV Mgr. Borisom Mišinom. Pozvanie prijali tiež generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (ďalej ÚEPS) plk. Mgr. Viktor Sabo, PhD. a riaditeľ – starší duchovný ÚEPS generálneho riaditeľstva ZVJS SR pplk. Mgr. Ján Šefčík.

Pri tejto vzácnej návšteve, ktorá sa uskutočnila 20.2.2023, naša ústavná kapela Boanerges (Synovia hromu) pod vedením väzenského evanjelického duchovného npor. Mgr. Dušana Vaňka a väzenskej psychologičky npor. Mgr. Lenky Sulíkovej zorganizovala koncert s duchovným slovom.

Okrem toho, že ÚVTOS Ilava prvý krát poctil svojou návštevou generálny biskup ECAV, sme v tomto ústave prvý krát organizovali koncert pre zmiešanú skupinu, ktorú tento krát tvorili nielen príslušníci a zamestnanci ZVJS s hosťami, ale v hľadisku nechýbali tiež diváci z radov odsúdených.

Hostí privítalo najskôr vedenie ústavu v zložení pána riaditeľa plk. Mgr. Radomíra Janíka, zástupkyne pre služobné veci pplk. Mgr. Márie Mazáňovej a zástupcu pre ekonomické veci pplk. Ing. Jozefa Tomana, ktorí sa potom spolu presunuli do kultúrnej miestnosti na koncert. No ešte pred tým vyjadril brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko vďaku vedeniu za podporu a priaznivé vytváranie podmienok v ústave pre duchovnú službu väzenského duchovného.

Na koncerte našej kapely Boanerges už s niekoľkoročnou tradíciou odzneli okrem gospelových piesní vyjadrujúcich oslavu Pána Boha tiež známe piesne slovenských i zahraničných interpretov. S väzenskou kapelou si zahral a zaspieval tiež pán riaditeľ - starší duchovný Ján Šefčík.

Počas koncertu, na ktorom vládla uvoľnená atmosféra odznelo tiež svedectvo o životnom obrátení sa k viere v Pána Ježiša Krista, ktoré zaznelo z úst klaviristu kapely Boanerges, odsúdeného Gejzu, ktorý všetkým prítomným svojimi slovami, ale i skutkami potvrdil, že zmena je možná. Koncert vyvrcholil duchovným príhovorom dvoch hostí. Najskôr sa nám prihovoril dôstojný brat generálny duchovný ÚEPS, ktorý už niekoľko krát navštívil náš ústav a potešili nás jeho slová, že sa sem rád vracia a dodal, že radosť z Pána Boha je možná aj za väzenskými múrmi, ktoré stoja pevne, no tie duchovné múry v našom srdci môžeme posúvať k lepšiemu. Na jeho slová nadviazal dôstojný brat generálny biskup ECAV, ktorý hovoril o tom, že všetci potrebujeme zmenu srdca, ktorú v nás môže vykonať jedine Pán Boh skrze Ducha Svätého. A napokon vyjadril svoje pocity človeka, ktorý po prvý krát vstupoval do ilavskej väznice. „Z vonku tá budova vyzerá tak nevábne, no nečakal som, čo objavím vnútri a som prekvapený aké veci sa môžu diať za týmito múrmi.“ Podobne to vyjadruje biblický citát z Evanjelia podľa Jána: „To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.“ Na záver sme túto akciu, ktorou sme tiež chceli vyjadriť cirkevnú jednotu, i keď v rôznosti, nemohli ukončiť ináč ako požehnaním, ktoré prišiel na pódium vykonať rímskokatolícky väzenský kaplán mjr. PaedDr. Jozef Jáňa, ktorý sa nám tiež krátko prihovoril.

Neodmysliteľnou súčasťou koncertov Boanerges sú kulisy a výzdoba pódia, na ktorej sa podieľajú odsúdené osoby pod vedením väzenskej špeciálnej pedagogičky npor. Mgr. Magdalény Suchánkovej. Takto sa prepája rozvoj hudobnej tvorivosti odsúdených osôb s rozvojom ich výtvarného talentu. Organizačné veci zabezpečoval kpt. Ing. Marián Iskra. Sme vďační všetkým, ktorí priložili aj v tento deň ruku k dielu, ale tiež Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie.

Galéria k článku

Dušan Vaňko