Návšteva predsedníctva Diakonie z partnerskej Württemberskej cirkvi

Návšteva predsedníctva Diakonie z partnerskej Württemberskej cirkvi

Na dvojdňovú návštevu Slovenska, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. januára 2020 pricestovala 23 členná delegácia z partnerskej Diakonie Württemberg. V delegácii boli členovia jej predstavenstva: predseda predstavenstva Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, predsedníčka pre sociálnu politiku Kirchenrätin Eva-Maria Armbruster a finančný riaditeľ Dr. Robert Bachert. Cieľom cesty je tzv. neverejné zasadnutie, ktoré sa koná mimo kancelárie a počas ktorého sa stretnú všetci vedúci rôznych oddelení s predsedníctvom Diakonie Württemberg. Takéto cesty pripravujú každý rok, vždy mimo ústredia Diakonie a raz za tri roky navštívia aj okolité krajiny. Tento rok si vybrali Slovensko a Rakúsko.

Prvý deň návštevy boli hostia informovaní o diakonickej a sociálnej práci na Slovensku. V rámci spoločného programu, ktorý im pripravilo ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, dopoludnia navštívili zariadenie Depaul Slovensko, Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a poobede Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava. Depaul Slovensko je nízkoprahové zariadenie krízovej intervencie, ktoré sa venuje práci s ľuďmi bez domova. Riaditeľ organizácie, Jozef Kákoš, predstavil históriu, informoval o súčasnom stave bezdomovectva v Bratislave a prezentoval vízie do budúcnosti. V Súkromnej základnej škole s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, riaditeľka Andrea Šedibová, vo svojom príhovore poukázala ako odborná a laická spoločnosť vníma deti s autizmom a opísala metódy, formy a nástroje, ktoré v ich zariadení pri práci s nimi používajú. Návšteva v Stredisku evanjelickej diakonie Bratislava sa začala prehliadkou jeho Zariadenia pre seniorov. Po nej riaditeľka tohto zariadenia, Beata Dobová, uviedla hostí do problematiky poskytovania pobytových sociálnych služieb pre seniorov, v rámci toho spomenula aj konkrétne prípady z praxe tohto zariadenia. Riaditeľ Spoločnej hospodárskej správy, Martin Kováč, bližšie porozprával o histórií budovy Evanjelického domu starostlivosti, tzv. bývalej Evanjelickej nemocnici na Palisádach, ktorej časť dnes využíva Zariadenie pre seniorov na poskytovanie svojich služieb. Po dvoch predrečníkoch, na záver tohto bloku, ktorý sa konal v kaplnke Evanjelického domu starostlivosti, sa prihovoril brat farár z Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska, Maroš Šefranko. Po prestávke v prednáškovej miestnosti Strediska evanjelickej diakonie Bratislava do ktorej sa hostia premiestnili, mal prezentáciu poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ján Gasper. Hostí vo svojej prezentácii previedol historickým vývojom, financovaním a budúcimi plánmi Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Na záver, v mene Evanjelickej diakonie, poďakoval Diakonii Württemberg za už takmer 30-ročné partnerstvo, pomoc a podporu, vďaka ktorej sa diakonia na Slovensku, či už ako práca, alebo ako organizácia, zaradila medzi najdôležitejšie organizácie v Slovenskej republike, poskytujúcej pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.

V utorok ráno privítala delegáciu sestra farárka Anna Polcková vo Veľkom kostole. Po krátkej pobožnosti sa im prihovoril generálny biskup Ivan Eľko a predstavil ECAV na Slovensku a jej momentálne výzvy. Delegáciu predsedníctva Diakonie Württemberg potom prijal generálny biskup na Generálnom biskupskom úrade. Ťažisko akcie HfO naďalej zostáva v podpore aktivít a projektov za zmierenie a ekuménu, za spravodlivosť a solidaritu, za zachovanie Božieho stvorenstva a proti chudobe a vylúčeniu. Cieľom však je, aby podpora pre ECAV na Slovensku a jej Diakoniu bola v rovnováhe, aby pripravované projekty so silným diakonickým zámerom boli prepojené vo vzájomnej spolupráci s odbornými referentami partnerskej cirkvi vo Württembersku.

Dieter Kaufmann, vrchný cirkevný radca a predseda predstavenstva prezradil, čomu sa venuje Diakonia vo Württembersku. "Diakonia vo Württembersku je tu pre to, aby sa vykonávala diakonická práca a služby v cirkevných zboroch. Ide o to, aby sme ľuďom, ktorí sa nemôžu zúčastniť života, pretože sú postihnutí alebo chorí,  poskytli potrebnú starostlivosť. Tak ich podporujeme a oni sa podieľajú jednoducho tým, že môžu byť pri tom. A to je spoločenstvo Ježiša Krista. Aby každý človek, ktorý dostane podporu, lebo ju potrebuje, sa naučil prevziať zodpovednosť jeden za druhého. K tomu slúži Diakonia vo Württembersku. V posledných rokoch sme sa intenzívne venovali otázke práce s utečencami, vykonali sa rôzne služby pre utečencov a ich sprevádzanie vo viacerých cirkevných zboroch. Začali sme akciu inklúzie Evanjelickej-krajinskej cirkvi vo Württembersku a jej Diakonie, kde sa konajú skutočne úžasné projekty, kde zariadenia sprevádzajú postihnutých ľudí  v cirkevných zboroch, v zborových miestnostiach a kde je skutočne úzke prepojenie medzi cirkevným zborom a diakonickou prácou. To je niekoľko vecí, z ktorých sme mali radosť v posledných rokoch a v ktorých sme sa posunuli."

Eva-Maria Armbruster, členka predsedníctva v oblasti sociálnej politiky sa podelila o podnety pre ďalšiu prácu počas pobytu v Bratislave? "Veľmi veľa sa učíme zo vzájomných stretnutí, a naučili sme sa aj to, že musíme začať odznovu. Tu sú ľudia naučení začínať od začiatku a stavať niečo nové. My v Nemecku sme častokrát unavení, lebo ideme podľa starých štruktúr, napríklad máme veľa predpisov, nariadení, kde už nemôžeme rozvíjať fantáziu pre ďalšiu prácu. A to sme sa tiež naučili, viac fantázie do našej práce a odvahu pre nové veci."

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.