Návratu k pôvodnému kovačickému cirkevnému zboru

Návratu k pôvodnému kovačickému cirkevnému zboru

Cirkevný zbor v Kovačici bol 40 rokov rozdelený na dve časti. V utorok 16.septembra došlo po pobožnosti a zasadnutí dvoch kovačických zborových presbyterstiev, k významnej historickej udalosti: dve presbyterstvá (Kovačica I a II) sa rozhodli zjednotiť, pod duchovným vedením v. p. farára Martina Bajzu. Na začiatku zasadnutia bol prečítaný list, ktorý poslali biskupi zo Slovenska a ktorý vám ponúkame v plnom znení.

Dôstojný brat biskup Jaroslav Javorník,
vznešený brat senior Sladjan Daniel Srdič,
velebný brat farár Martin Bajza,
vážení členovia zborových presbyterstiev cirkevných zborov Kovačica I. a Kovačica II.,

prijmite, prosíme, srdečné a úprimné bratské pozdravy z domoviny Vašich predkov, zo Slovenska, od nás, biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Ako sme počuli, dnes, v utorok 15. septembra, by sa mali spoločne stretnúť presbyterstvá dvoch kovačických evanjelických cirkevných zborov. Vy viete určite lepšie ako my, že je to svojim spôsobom historická chvíľa. Vaše cirkevné zbory kráčali bezmála štyri desaťročia každý osobitne. My na Slovensku a naviac s veľkým odstupom času nevieme už presne posúdiť dôvody toho, prečo sa pôvodne jeden cirkevný zbor rozdelil. Dovolíme si však tvrdiť, že možno už ani generácia Vašich detí a mládeže dobre nerozumie tomu, prečo sú v jednom dôležitom, európsky i svetovo známom meste, obývanom prevažne Slovákmi, dva evanjelické cirkevné zbory.
Jedno však vieme povedať veľmi dobre, žiaľ aj zo svojej vlastnej aktuálnej skúsenosti: nie je dobre, ak v cirkvi vzniká rozdelenie. Niekedy je to rozdelenie iba nebadané, niekedy fatálne, ale žiadne rozdelenie neprináša dobré ovocie. Rozdelenie v cirkvi je principiálne zlé. Aj my na Slovensku máme starosť o jednotu našej cirkvi. Vyvolať rozdelenie, to je to najjednoduchšie. Vytvoriť jednotu a priniesť pokoj, to býva nesmierne zložitá úloha.
Svoje by nám o tom vedeli povedať aj evanjelici na českom Sliezsku. Už pred bezmála tridsiatimi rokmi zažili fatálne rozdelenie svojej cirkvi. Išlo cirkevnými zbormi, spoločenstvami, rodinami, postavilo proti sebe bývalých priateľov. Spôsobilo veľmi veľa bolestí, konfliktov, zranení, nepriateľstiev. Nepredstaviteľne skomplikovalo život celej cirkvi i jednotlivým ľuďom. Bolo veľmi zlým svedectvom voči okolitému svetu. Dnes si obe tieto cirkvi hľadajú cestu k sebe. Je to veľmi náročné, ale cítia, že je to dobrá a správna cesta. Prežívame ju spoločne s nimi, udržujeme kontakty s oboma zo sliezskych evanjelických cirkví a povzbudzujeme ich k priateľstvu a cez priateľstvo aj k opätovnému zjednoteniu. Dar opätovného priateľstva, porozumenia, spolupráce a jednoty, je veľkým Božím darom, ktorý v tomto čase znovu prichádza na Sliezsko. Každý si ho mimoriadne cení a je zaň vďačný!

Milí naši bratia a sestry, prijmite, prosíme, našu úprimnú výzvu a povzbudenie: Aj Vy hľadajte cestu k sebe! Snažte sa o opätovné zjednotenie svojich cirkevných zborov. Možno nepôjde všetko hneď a naraz, možno bude istý čas trvať, kým bude všetko opäť tak, ako pred štyrmi desaťročiami. Bude to vyžadovať aj trpezlivosť, aj kompromisy, aj ústretovú myseľ, aj mnoho - mnoho lásky naviac. Ale prosíme Vás, nezostaňte rozdelení!
Veríme, že budete viesť aj dnes, aj pri každej ďalšej príležitosti pokojné, vecné a rozumné rozhovory na túto tému a že budete pritom vedení túžbou po jednote.
Uvedomujeme si, že pri týchto zložitých projektoch, v ktorých ide o zladenie stoviek ba tisícov rozličných ľudských sŕdc a myslí do jednej harmónie, neobstojíme iba zo svojho vlastného chcenia, predstáv, síl a múdrosti, ak sa k tomu všetkému neprizná Boh, nezoberie to do rúk On a nepovedie to k úspechu. Preto prosíme Jeho, nášho drahého Boha, zjaveného v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby On dopomohol k Vašej jednote a mocne Vás poviedol na ceste k nej tak, ako to dokáže iba On:

"Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen." Efezským 3, 20 - 21. 

Bratia a sestry, vyprosujeme pre Vás Božie požehnanie, s láskou na Vás myslíme a zostávame s úctivými bratskými pozdravmi, Vaši v Pánovi, Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku,
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku,
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Bratislava, 14. september 2020. 


Všetci presbyteri podpísali spoločné vyhlásenie:

"My dolu podpísaní služobníci našej drahej matky Slovenskej evanjelickej A.V. cirkvi v Srbsku a pracovníci na roli Pánovej, poverení starať sa o Bohumilú pastvu kovačickú, svojím vlastnoručným podpisom vyjadrujeme súhlas o jednotu evanjelikov v Kovačici zánikom novovytvorených cirkevných zborov Kovačica I a Kovačica II v roku 1985 a návratu k pôvodnému kovačickému cirkevnému zboru,ich zlúčením, navrátením sa k jeho slávnej tradícii začatej na Slovenskom Bardáni 1786.roku ktorá pokračovala založením osady Kovačica 1802.roku. K tomu nášmu dobrému kresťanskému úmyslu nech nám pomáha Trojjedniný Boh Otec, Syn i Duch Svätý, naveky požehnaný. Amen."

Zlúčené kovačické zbory budú mať už v nasledujúcu nedeľu spoločné služby Božie. O asi mesiac, 18. októbra 2020 ich ešte čaká celozborový konvent, aby formálne všetko bolo pripravené na zjednotenie, ku ktorému dôjde 1. januára 2021. „Vďaka patrí jedine Pánu Bohu za všetko", hovorí nový biskup Evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Jaroslav Javorník. 

Galéria k článku

Jaroslav Mlynarček
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.