Naši kantori a dirigenti sa opäť stretli a vzdelávali

Naši kantori a dirigenti sa opäť stretli a vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku aj toto leto pripravil kurzy cirkevných hudobníkov. Na Evanjelickom lýceu v Bratislave – Petržalke sa stretlo 30 kantorov a dirigentov z celého Slovenska. Počas štyroch dní mali možnosť rozvinúť svoje doterajšie vedomosti v oblasti cirkevnej hudby a získať množstvo nových poznatkov pre každodennú prax v cirkevných zboroch. Zároveň to bola výborná príležitosť lepšie sa spoznávať, povzbudzovať, zdieľať a navzájom obohacovať. Aj tento rok sa tu stretli ľudia, ktorí majú medzi sebou vybudované priateľské a bratsko-sesterské vzťahy a ktorých spája láska k hudbe a našej cirkvi.

Na začiatok výučby, v stredu, 10. júla 2019 sa všetkým účastníkom prihovoril brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko a to na základe slov zo 4M 18,29: „Zo všetkých svojich najlepších darov odovzdáte vždy na pozdvihovanú obetu pre Hospodina posvätnú čiastku“. Zdôraznil, že Pánu Bohu nepatria podradné a druhoradé veci, alebo tie, na ktoré nám možno zvýši čas, ale patria Mu tie najlepšie, ktoré máme. To bol jasný signál nielen pre celý kurz, ale aj ďalšiu ochotnú a obetavú prácu – dávať Bohu to najlepšie, čo máme.

          Spoločne sme sa vzdelávali počas dvoch prednášok: PhDr. Ľudmily Michalkovej, PhD. na tému: Lutherova teológia cirkevnej hudby a Ing. Stanislava Tichého, DiS.art:  „Piesne z Cithary Sanctorum (1636) Juraja Tranovského v súčasnej bohoslužobnej praxi“.  Praktická výučba prebiehala v štyroch skupinách: Kantori začiatočníci pod vedením MgA. Janka Siromu, Ph.D., v evanjelickom kostole v Petržalke, kantori pokročilí pod vedením Ing. Stanislava Tichého, DiS.art, v evanjelickom kostole na Legionárskej ulici, dirigenti s lektorkou Mgr. art. Zuzanou Chlpíkovou, Art.D. a hlasová výchova pre všetkých s Mgr. Jankou Pastorkovou, Art.D.

        Na piatkový večer pripravili lektori spolu s účastníkmi koncert, ktorý bol pre všetkých skutočným umeleckým zážitkom.

        V sobotu, posledný deň tohtoročných kurzov, sa konali záverečné služby Božie v evanjelickom kostole v Petržalke. Pri organe sa postupne vystriedalo niekoľko kantorov z obidvoch skupín,. Liturgiou a zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD ECAV Mgr. Ján Hroboň. Na základe prvých štyroch veršov zo 40. žalmu zdôraznil, že hudba a pieseň je a má byť prejavom viery človeka. Čim je jeho viera živšia, tým radostnejšie a úprimnejšie človek spieva. Brat biskup tiež všetkých povzbudil k novým piesňam, ktoré budú výrazom toho, že naša cirkev žije. Povedal tiež, že hudobníci v cirkevných zboroch sú tí, ktorí nielen slúžia, ale často spolu s farármi stoja aj v zápase o našu cirkev a za to im patrí vďaka.

        Predseda VCHaH Janko Siroma na záver skonštatoval, že cíti obrovskú radosť nad všetkými, ktorí tento rok prišli do Bratislavy a ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie. Je evidentné, že sa dvíha úroveň kvality a to aj pri začiatočníkoch. Vyjadril nádej, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch a bude pribúdať tých, ktorí svoje hrivny túžia rozvíjať a premieňať v konkrétnych úlohách v službe našej cirkvi, no predovšetkým Pánu Bohu. Po odovzdaní osvedčení o absolvovaní kurzu sme sa postupne rozišli do svojich domovov naplnení a povzbudení nádejou, že sa stretneme nielen opäť o rok, ale určite aj skôr. Vďaka dobrotivému Hospodinovi za všetko Jeho požehnanie v našich životoch.

Galéria k článku

Jozef Havrila
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.