Na tábore vyskúšali najchutnejšie ovocie

Na tábore vyskúšali najchutnejšie ovocie

Význam ovocia pre zdravie netreba zdôrazňovať. Zrejme každý má aj nejaké obľúbené  ovocie. To najpotrebnejšie a zároveň najchutnejšie ovocie však nerastie na strome, ale v ľudskom živote. Má ho prinášať každý kresťan. Ide o ovocie Ducha Svätého. Je ním láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (Galatským 5, 22 – 23).

Práve „Ovocie Ducha Svätého“, sa stalo ústrednou témou dvoch turnusov denného detského letného tábora, ktorý zorganizoval Cirkevný zbor ECAV Bratislava Legionárska. Prvý turnus sa uskutočnil 1. – 4. 7. 2019 a zúčastnilo sa ho 42 detí vo veku 6 – 11 rokov. Druhý turnus sa konal 8. – 12. 7. s počtom 46 detských účastníkov (zväčša iných, ako tých, ktorí boli na prvom turnuse.)

Táborové dni mali svoju štruktúru: hry podľa individuálneho výberu v menších či väčších skupinkách, spoločná hra všetkých detí, spev duchovných piesní, desiata, bábkové divadielko ako úvod k nasledujúcej biblickej lekcii, (prípadne program hostí),  tvorivé dielne, obed,  spoločné hravé súťaže tímov, do ktorých boli deti zadelené, olovrant. Medzi súťažami nechýbala detská verzia programu Milujem Slovensko, kde si deti zábavnou formou prehĺbili poznatky o našej vlasti.

Kým dopoludňajší program prebiehal v priestoroch zborového domu na Legionárskej, popoludní sme boli na Železnej studničke, v Detskom zábavnom centre Funcity, kde sa deti vyšantili na trampolínach, nafukovacích atrakciách, šmykľavkách, trenažéroch pre motorky, autá a pod.

Počas prvého turnusu nám poslúžili aj väzenský duchovný pplk. Ján Šefčík, ktorý svojimi skúsenosťami doplnil biblickú lekciu o Pavlovi a Sílasovi. Deti zaujali aj pomôcky, ktoré využíva väzenská a justičná stráž. Na druhom turnuse boli našimi hosťami p. Jozef Minár s kolegom – pracovníci Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Nielenže doplnili lekciu o Milosrdnom Samaritánovi, ale aj praktickými ukážkami pripomenuli zásady prvej pomoci. Deti si naučené následne vyskúšali na figurínach  v praxi.

Jednotlivé plody ovocia Ducha Svätého boli deťom vysvetlené pomocou už spomínaných známejších, ale aj menej známych biblických príbehov (napr. Mefibóšet, Uzdravenie chromého v Lystre, Naamán Sýrsky).

Na príprava a realizácii táborových turnusov sa podieľal tím vedúcich, pod „taktovkou“ hlavnej vedúcej tábora – katechétky Aleny Popikovej, s aktívnou účasťou oboch zborových farárov.

Ďakujeme za dôveru rodičom, ktorí nám zverili svoje ratolesti a pomohli tiež napečením dobrôt. Vďaka za čas a službu aj všetkým vedúcim – osobitne tým z radov dobrovoľníkov. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho milosť a ochranu. Kiež Jeho Duch pôsobí v životoch detí i dospelých rast dobrého ovocia  na Božiu slávu.

Galéria k článku

Martin Šefranko
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.