Na Slovensku budú vykupovať čas umelci vzťahov

Na Slovensku budú vykupovať čas umelci vzťahov

V roku 2015 vyšla veľmi cenná kniha Cirkev v útlaku. Svoje ťažké životné skúsenosti z čias totality v nej prináša bývalý generálny biskup Pavel Uhorskai. Veľa práce pri príprave knihy odviedli aj Viola Fronková a Ivan Eľko. Široká verejnosť sa napokon o knižke dozvedela aj vďaka Františkovi Mikloškovi. 

V mienkotvornom týždenníku, v jeho prvom vydaní v roku 2016, venoval František Mikloško tejto vzácnej knihe celý priestor, na ktorom sa čitateľom v tom období prihováral. Poďakoval som mu za to a venoval som tejto skutočnosti úvodník v našom zborovom časopise Otvorená náruč. Odvtedy sme s Ferkom priateľmi. Vždy sa teším sa stretnutia s ním a na čítanie textov z jeho pera.

Najviac ma zaujal ten ostatný. Komentár s názvom „Konzervatívci aj liberáli sa musia naučiť odlišovať, čo ubližuje druhej strane“,  publikovaný na portáli denníka N. Nedalo mi nepodeliť sa s vami - milí čitatelia - s niektorými pasážami tohto textu. Citujem ich:
Britský básnik, esejista a dramatik amerického pôvodu T. S. Eliot (1888 – 1965) napísal: “Svet skúša vytvoriť civilizáciu zbavenú kresťanskej morálky. Pokus stroskotá, ale čakajme trpezlivo a vykupujme čas, aby aj v temnoveku pred nami bola viera živá a aby sme mohli civilizáciu zas oživiť a vybudovať.“ Tieto slová platia rovnako pre svet duchovna, umenia, slušnosti, demokracie. Ako sa „vykupuje čas“ v časoch nepohody, chaosu, vojen, neznášanlivosti?
V čase normalizácie som požičal zakázanému literárnemu kritikovi Milanovi Hamadovi písacím strojom napísanú zbierku básní zakázaného básnika Janka Silana „Katolícke piesne z Važca.“  Keď mi ju vrátil, povedal: “Je to výborné. Ak by teraz vzniklo iba toto, kontinuita je zachovaná.“
Kto a čo môže dnes „vykupovať čas“ v rozbitej duchovnej atmosfére Slovenska? Isto to nebudú tí, ktorí ideologicky dávajú všetkých liberálov do jedného tábora a označujú ich za najväčšie ohrozenie Slovenska. Ale nebudú to ani tí slovenskí intelektuáli, ktorí rovnako zovšeobecňujúco píšu články s názvom „Slovenským konzervatívcom treba držať palce, aby nepadli do pasce“.
Nebudú to ani zlé vyhlásenia katolíckych hodnostárov na adresu liberálov, ale nebude to ani slovenská europoslankyňa, ktorá na medzinárodnej pôde tvrdí, že Slovensko neprijalo Istanbulský dohovor, lebo by muži na Slovensku prišli o možnosť biť a polievať na polievací pondelok ženy, za čím všetkým, samozrejme, stojí katolícka cirkev. 
Pri svojej nedávnej návšteve v Bahrajne sa pápež František stretol v telocvični jednej katolíckej školy s jej študentmi. Pápež vyzval mladých, aby boli pestovateľmi starostlivosti a umelcami vzťahov.
Na Slovensku v týchto časoch nebudú vykupovať čas ideológovia všetkých smerov. Budú ho vykupovať ľudia, ktorí budú umelcami vzťahov. Ktorí sa naučia rozlišovať, čo je dobré, od toho, čo ubližuje i iným. Nie je to ľahké zadanie. Ale druhá možnosť je „uzavretý svet“, ktorý bude len rozširovať priepasť medzi nami.

Tieto skvelé myšlienky určite stoja za zamyslenie.