Na Evanjelickej spojenej škole vzniklo regionálne centrum podpory učiteľov

Na Evanjelickej spojenej škole vzniklo regionálne centrum podpory učiteľov

Evanjelická spojená škola v Martine sa stala jedným z dvoch pilotných regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré vznikli minulý rok. Centrá financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti majú podporovať učiteľov prostredníctvom mentorov vo forme konzultácií, poradenstva a školení.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Grőhling navštívil 5. apríla 2022 Evanjelickú spojenú školu v Martine, aby s vedením diskutoval o pripravovanej a zásadnej zmene systému školského vzdelávania na Slovensku. Súčasťou reformy školstva je aj vytvorenie Regionálnych centier podpory učiteľov. Tento rok ich má vzniknúť na Slovensku 16, neskôr do 40. Centrá budú podľa ministra Grőhlinga združovať najaktívnejších učiteľov, aby na ostatných školách plnili funkciu mentorov a prinášali nové metódy vzdelávania.

Práve na Evanjelickej spojenej škole v Martine vzniklo jedno z dvoch pilotných regionálnych centier, ďalšie v Rožňave na Gemeri. Cieľom centra je poskytnúť individuálnu pomoc školám a učiteľom pri riešení denných problémov prostredníctvom konzultácií, školení a mentoringu. „Toto sme mali mať v našich školách už dávno – podporu zdola, od kolegu mentora, kouča. Jeho úlohou je počúvať, klásť kľúčové otázky a sprevádzať mentorovaného pri zmene, ktorú chce zrealizovať,“ uviedol Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine pre regionálnu Televíziu Turiec.

Minister školstva na základe rozhovorov s jednotlivými lektormi vidí pozitíva projektu už teraz. Pozoruje, že sa klíma na školách mení a riaditelia sú otvorenejší novým metódam vzdelávania. B. Grőhling je presvedčený, že zmena bude ešte výraznejšia a viditeľnejšia, keď centier od nového školského roka pribudne. Ministerstvo, samozrejme, plánuje vyhodnocovať klady, prípadne aj zápory pilotného projektu. V súčasnosti v regióne Turca pôsobí 6 mentorov ako podpora pre okres Martin a Turčianske Teplice, a hľadajú sa ďalší.

Riaditeľa Evanjelickej spojenej školy Jozefa Sopoligu teší, že školy v regióne sú projektu  naklonené: „Riaditelia mentorom  otvárajú brány svojich škôl. Som rád, že môžu podporiť svojich kolegov priamo v triedach, počas vyučovania, ale aj po vyučovaní vedením mentorského rozhovoru.“ Minister školstva Branisla Grőhling by uvítal, keby zmeny obsahu vzdelávania nepripravovalo „od stola“ ministerstvo školstva, ale práve aktívni učitelia, ktorý na Slovensku máme. Informoval tiež, že zmena vzdelávania cez regionálne centrá je financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a ráta sa v desiatkach miliónov eur.

Zdroj: regionálna Televízia Turiec, 7. apríl 2022

Galéria k článku

Emília Mihočová