Momenty, kedy aj silní chlapi zaplačú...

Momenty, kedy aj silní chlapi zaplačú...

V období, kedy sa rušia podujatia a iné sa za prísnych opatrení môžu uskutočniť, sa podarilo zrealizovať nenápadné, no zaujímavé stretnutie. Kresťanská Policajná asociácia so sídlom v Leviciach v spolupráci s duchovným Finančného riaditeľstva SR Marianom Bodolló usporiadala v dňoch 18. – 20. septembra v Chate Kollárová pri Ostrom Grúni 7. ročník stretnutia Otec a syn.

V piatok podvečer, na začiatku spomínanej víkendovky, sa takmer tridsiatim otcom a synom vo svojom prvom vstupe prihovoril americký luteránsky misionár Bevan Stein. Na príklade Abraháma a jeho poslušnosti voči Božej výzve upozornil mužov na aktivitu. Abrahám nebol pasívnym divákom života, ale mužom pokory, odvahy, ale aj bolesti. To všetko sa nachádza v živote každého jedného muža, keď sa pustí do životných bojov. Obzvlášť náročných, keď ide o potomstvo. Moment zadržanej dýky vo vzduchu nad synom Izákom nenechal nikoho chladným. Podobne aj zasľúbenie –  veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. To bola aj výzva pre nás, aby sme ako muži a otcovia boli aktívni a žehnali svojim deťom, rodinám. Každý z otcov potom vzal svojho syna k sebe a požehnal mu. Bol to najemotívnejší moment nášho stretnutia.

V sobotňajšie dopoludnie sme si mohli vypočuť svedectvá bratov z väzenského spoločenstva Dysmas a ich príbehy z ústavov pre obvinených a odsúdených. Podčiarkovali fakt, že väčšina obvinených a odsúdených sa v ústavoch ocitla na základe zlého alebo žiadneho vzoru svojho otca. Popoludní sa otcovia so synmi vydali na výlet na Partizánsku chatu pod Vtáčnikom, ktorý bol spojený s kladením vencov pri pamätníkoch v obciach Kľak a Ostrý Grúň. Po príchode k pamätníkom sme sa dozvedeli viac o histórii obcí a ich obetiach. Nasledoval duchovný príhovor s modlitbou. Návrat a večerná téma opäť nadväzovali na dopoludňajšie svedectvá Bevana Steina. Porozprával nám svoj životný príbeh s jeho víťazstvami aj pádmi, no predovšetkým s Božou prítomnosťou a závislosťou na Jeho Slove.

Nedeľná bohoslužba spojená so zvesťou Slova Božieho a neriedeného evanjelia bola tou najlepšou bodkou pre všetkých mužov. Ostáva len dúfať, že ôsmy ročník Otec a syn prebehne v podobnom duchu a s aktivitami, ktoré boli výborným oživením po predchádzajúcich vypätých dňoch a mesiacoch.  

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.