Modlitby v "Čase stvorenstva"

Modlitby v "Čase stvorenstva"

Milé sestry a bratia, od 1. septembra do 4. októbra prebieha každoročne ekumenický "Čas stvorenstva".
V tomto kontexte sme preložili niekoľko modlitieb z materiálov k tohtoročnému "Času stvorenstva", ktoré vydala Svetová rada cirkví. Veríme, že môžu byť pre Vás užitočné a budete ich, ak sa tak rozhodnete, vedieť využiť.

Modlitba pre „Čas stvorenstva“ 2020

Stvoriteľu života,

na tvoje slovo vydala Zem semenné rastliny a ovocné stromy každého druhu. Rieky, pohoria, nerasty, moria a lesy udržiavali život. Oči všetkých sa upierali na teba, aby si nasýtil potreby každého živého stvorenia. A v priebehu vekov Zem zachovávala život. Cez planetárne cykly dní a (ročných) období, obnovy a rastu, otváraš svoju ruku a dávaš nám stvoreniam načas náš pokrm.

Vo svojej múdrosti si daroval sobotu sviatočného odpočinku; požehnaný čas na oddych s vďačnosťou za všetko, čo si dal; čas, aby sme sa oslobodili od ničomného konzumu; čas, aby sme dovolili zemi a všetkým tvorom odpočívať od námahy plodenia. V tejto dobe však náš životný štýl tlačí planétu za hranice jej možností. Naše nároky na rast a náš nikdy nekončiaci cyklus produkcie a spotreby vyčerpávajú našu zemeguľu. Lesy sú odplavované, vrchná vrstva pôdy eroduje, polia upadajú, púšte sa zväčšujú, moria sa stávajú kyslými, búrky naberajú na intenzite. Nedovolili sme krajine zachovať jej sobotu sviatočného odpočinku a Zem zápasí s tým, aby sa opäť obnovila.

Prosíme ťa, aby si nám daroval odvahu počas tohto „Času stvorenstva“ zachovávať pre našu planétu sobotu sviatočného odpočinku. Posilni našu vieru, aby sme dôverovali tvojej prozreteľnosti. Daj nám inšpiráciu pre tvorivosť v tom, ako sa deliť o to, čo sme dostali. Nauč nás uspokojiť sa s tým, keď máme dostatok. A keď teraz zvestujeme Jubileum Zeme, zošli svojho Svätého Ducha, aby obnovil povrch zeme.

V mene toho Jedného, ktorý prišiel hlásať dobrú zvesť všetkému stvorenstvu, Ježiša Krista.
Amen.


Záverečná modlitba

Pýtal si si moje ruky, aby si ich mohol použiť pre svoj zámer,

dal som ich na chvíľu, potom som ich odtiahol, lebo práca bola ťažká.

Pýtal si si moje ústa, aby si sa cez ne mohol ozvať proti nespravodlivosti.

Dal som ti šepot, aby som nebol obvinený.

Pýtal si si môj život, aby si mohol cezo mňa pôsobiť.

Dal som ti malú časť, aby som nebol príliš zaangažovaný.

Pane, odpusť moje vypočítavé snahy slúžiť ti

len vtedy, keď je to pre mňa pohodlné,

len na tých miestach, kde je to bezpečné,

a len s tými, s ktorými je to jednoduché.

Pane, odpusť mi, obnov ma, uzdrav ma, nasýť ma,

posilni ma, vyšli ma do sveta ako nástroj tvojho pokoja a spravodlivosti,

aby som vedel brať vážne zmysel toho, čo je to byť lídrom-služobníkom.

Amen.

(Joe Seramane, Christian Aid Lifelines [organizácia Kresťanská pomoc Záchranné laná], Juhoafrická republika)


Požehnanie

Nech Boh, ktorý ustanovil tanec stvorenstva,

ktorý žasol nad poľnými ľaliami,

ktorý premenil chaos na poriadok,

nás vedie, aby sme premenili naše životy a Cirkev

tak, aby odrážali Božiu slávu v stvorenstve.

(ekumenická organizácia Cirkvi spolu v Británii a Írsku, Program Ekologický cirkevný zbor)Preklad: Eva Guldanová

Ekumenická rada cirkví v SR

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.