„Misijný a ekumenický týždeň“ v Neudietendorfe v Nemecku

„Misijný a ekumenický týždeň“ v Neudietendorfe v Nemecku

V dňoch 26. – 30. augusta 2019 sme sa ako kapláni ECAV na Slovensku mali možnosť vďaka medzinárodnej ekumenickej spolupráci našej cirkvi absolvovať školenie s názvom „Misijný a ekumenický týždeň“ v Neudietendorfe v Nemecku.

Program stretnutia bol bohatý a všestranne zameraný. Mali sme príležitosť nielen spoznať bližšie „Lothar-Kreyssig“ ekumenické centrum, Evanjelickú luteránsku misiu v Leipzigu, ktorú nám prišiel predstaviť pastor Tannhäuser, no  hlbšie sme sa oboznámili aj s vývojom ekumenizmu na teoretickej, ale aj praktickej úrovni.  Dejinným pozadím na tomto školení nás previedla Charlotte Weber, vedúca oddelenia konfesijného a globálneho ekumenizmu EKM, ktorá nám predstavila zároveň aj významné ekumenické dokumenty, budujúce medzikonfesijný i medzináboženský dialóg. Praktickú stránku ekumenizmu sme ako kapláni mohli spoznať vďaka návšteve synagógy, mešity a augustianského kláštora v meste Erfurt, kde sme mohli do spoločného rozhovoru vstúpiť s tu pôsobiacimi služobníkmi a rozprávať sa o ich ekumenických aktivitách, o ich službe, i osobných postojoch a vnímaniach v týchto záležitostiach.  Veľkým prínosom bolo však pre nás zoznámenie sa s našimi bratmi a sestrami  z evanjelických cirkví zo Švédska a Nemecka, s ktorými sme mohli zdieľať naše skúsenosti v službe a zažiť spoločné ekumenické slávenie sviatosti Večere Pánovej. 

Počas celého školenia sme prežili veľmi požehnané a budujúce chvíle s našimi bratmi a sestrami z partnerských cirkví, a preto ďakujeme našej ECAV na Slovensku za možnosť sa tohto spoločného ekumenického školenia zúčastniť a modlíme sa, nech ekumenické a priateľské vzťahy medzi konfesiami a náboženstvami naďalej Pán Boh požehnáva.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.