Misijná Biblia ku každej objednávke

Misijná Biblia ku každej objednávke

Slovenská biblická spoločnosť vám chce v prvom rade poďakovať za Vašu pomoc, ktorú ste nám akýmkoľvek spôsobom poskytli počas roku 2023. Ďakujú nielen za finančné dary, ale aj za vaše modlitby, dobrovoľnícku činnosť a nákupy, ktoré ste uskutočnili cez náš elektronický obchod www.eshop.biblia.sk. Možno si to ani neuvedomujete, ale aj nákupom Biblií a duchovnej literatúry podporujete ich prácu a službu pri šírení Božieho slova.

Časť finančných prostriedkov, ktoré od Vás prijali použili na tlač 2000 kusov tzv. „Misijnej Biblie“, ktorá je nepredajná a bude slúžiť iba na darovanie.  

Pri príležitosti Nedele Božieho slova sme pripravili akciu

DARUJ DAR

Do konca januára 2024 k akejkoľvek objednávke z internetového obchodu www.eshop.biblia.sk si môžete vybrať jednu Misijnú Bibliu a následne ju darovať tým, ktorí si ju nemôžu dovoliť, alebo ju použiť ako misijný dar pri evanjelizácii. Obdaruj v tomto čase Božím slovom svojho priateľa, suseda, alebo kolegu.