Medzinárodný deň Rómov – 8. apríl

Medzinárodný deň Rómov – 8. apríl

V dňoch 8.- 12. apríla 1971 sa uskutočnil 1. svetový kongres Rómov (Romano kongreso lumiakro) vo Veľkej Británii. Bol vyvrcholením snahy rómskych aktivistov o predstavenie rómskych komunít, ich kultúry a života celosvetovej verejnosti. Medzinárodný deň Rómov sa koná na pamiatku tohto kongresu.

Rómovia žijú na území Európy už niekoľko storočí, počas ktorých boli zaznávaní a častokrát prenasledovaní pre ich inakosť – iný jazyk, iný spôsob života, inú kultúru, inú mentalitu, iné vnímanie sveta a jeho hodnôt. Žiaľ, napriek mnohým snahám rómskych aktivistov, ako aj snahám rôznych občianskych združení či cirkví a misijných organizácií, dodnes sa Rómovia stretávajú s odmietavým postojom a odsudzovaním. 

Práve pre takéto zmýšľanie majoritného obyvateľstva je veľmi dôležité, aby cirkev, aj naša ECAV, zaujala významné miesto v misii v rómskych komunitách. Pôsobenie cirkvi prináša hlboké zmeny v zmýšľaní rómskeho obyvateľstva. Častokrát ale nejde o masívne pôsobenie, ale skôr o mravčiu prácu s jednotlivcami. V takejto službe vieme nachádzať požehnanie aj v našom cirkevnom zbore, i niekoľkých ďalších v našej cirkvi. 

Medzinárodný deň Rómov je veľkou výzvou pre aktivistov v rómskych komunitách, aby sa neprestávali usilovať o priblíženie Rómov majorite, o pozdvihnutie ich spôsobu života ako aj aktívne zapojenie sa do spoločenského života. Je tiež veľkou výzvou pre tretí sektor, ktorý pôsobí v komunitách, aby projekty ním realizované boli prínosom pre tieto komunity a som vďačná, že v mnohých prípadoch to naozaj tak je. Vďaka pôsobeniu tretieho sektoru tu dnes máme vysokovzdelaných, múdrych a hodnotných Rómov, ktorí svojím príkladom slúžia mnohým v komunitách. 

Medzinárodný deň Rómov je výzvou aj pre cirkvi, aby našli svoje miesto v rómskych komunitách a svojou službou naplnili duševné a duchovné potreby Rómov, podali im pomocnú ruku a stali sa aj oni „mostami“ pre mnohých.

Rómom posielam srdečné blahoželanie k dnešnému medzinárodnému dňu a prajem im v súčasnom svete veľa múdrosti, pokoja, uznanie v spoločnosti, odvahy k spolunažívaniu, mier v rodinách a Bohom požehnanú Veľkú noc.

Galéria k článku

Monika Beňová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.