Medzinárodné online stretnutie priateľov „Spoločne pre Európu“

Medzinárodné online stretnutie priateľov „Spoločne pre Európu“

V sobotu 14. novembra sa konalo online medzinárodné ekumenické stretnutie siete „Spoločne pre Európu“. Duchovne sa v rámci neho spojilo viac ako 200 účastníkov z 20 krajín celej Európy, vrátane Slovenska, zastupujúcich rôzne kresťanské hnutia a spoločenstvá z rôznych cirkví. Pôvodne sa stretnutie malo konať vo Varšave, kvôli pandemickým opatreniam však osobné stretnutie nebolo možné.

„V tomto období, poznačenom izoláciou, sociálnym odstupom, a ďalšími ťažkosťami spôsobenými pandémiou, vnímame ako veľmi dôležité, aby sme si navzájom umožnili príležitosť virtuálneho, predsa však skutočného spoločenstva. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme jedni druhých posilniť, darovať si nádej navzájom jedni druhým a všetkým ostatným! ... Zverme každý deň naše krajiny, jednotu Európy a dobro celého sveta do Božej ochraňujúcej starostlivosti a požehnania!“ uviedli organizátori stretnutia.

Ťažiskovou otázkou stretnutia bolo, ako sa rôzne charizmy jednotlivých spoločenstiev, ktoré sú vzájomne prepojené v rámci siete „Spoločne pre Európu“, vyrovnávajú s pandémiou.

Stretnutie začalo biblickým zamyslením na základe príbehu zo Skutkov apoštolov 8. kapitoly o apoštolovi Filipovi a etiópskom eunuchovi. Podobne ako Filip, sme my kresťania v tomto období vedení k tomu, aby sme opustili to, čo je nám dobre známe, a vydali sa na novú cestu; novým spôsobom zvestovali evanjelium a pomohli ľuďom okolo nás, tak ako Filip eunuchovi, nájsť novú orientáciu pre vieru.

V úvodných slovách po biblickom zamyslení pastor Thomas Römer, člen riadiaceho výboru „Spoločne pre Európu“, zdôraznil, že zmierenie otvára bránu budúcnosti. Cirkev budúcnosti musí byť podľa neho miestom nádeje, cirkvou, ktorá vydáva svedectvo o Božom priateľstve a pozýva ľudí k stretnutiu s Bohom a k priateľstvu. Sú v nej prítomné mnohé charizmy – dary a žije kultúrou spojenectva a vzájomnosti.

Dopoludnie bolo potom venované zdieľaniu a načúvaniu jedných druhým. Zazneli pozdravy z jednotlivých krajín spolu so svedectvami o tom, ako kresťania v rôznych krajinách prežívajú toto obdobie pandémie. Sestry a bratia z Talianska hovorili o tom, že hoci sme obmedzení a uzavretí doma, modlitba nemá obmedzenia a nepozná hranice. Stretnutia online, prostredníctvom ktorých zažívajú spoločenstvo, sú protijedom proti osamelosti. V Taliansku tiež vzniklo viacero textov ekumenických spoločenstiev, ktoré volali po ekonomickej solidarite s tými najslabšími. V Holandsku už niekoľko rokov existuje sieť katolíckych a protestantských hnutí. Dnes si uvedomujú, že medzi nimi vzniklo skutočné priateľstvo. Sestry a bratia zo Slovinska si uvedomujú, že okrem korony, existujú aj ďalšie neviditeľné vírusy medzi nami, ktoré spôsobujú rozdelenie. V krajine, ktorá ešte stále nie je vnútorne zmierená, je v životoch ľudí prítomný Ježiš na kríži, a kresťania prežívajú veľkú túžbu po zmierení. Bratia a sestry zo Severného Írska povedali, že práve teraz, viac ako inokedy „potrebujeme jedni druhých v Kristovi“ a „svet potrebuje spoločenstvo viac ako kedykoľvek predtým“. Kresťania z Portugalska navrhli „naplniť sálu jednotou“. Účastníci stretnutia mohli zažiť, že hoci je všade hlavnou témou lockdown, nie je to tak pre „Spoločne pre Európu“, kresťania v Európe, spojení prostredníctvom tejto siete, aj v tomto období aktívne žijú svoju vieru a uzavretosť doma ich aktivitu nezastavilo, rovnako ako nezastavilo modlitby a priateľstvo. A vďaka tomu sa nezastavila ani nádej.

Popoludnie bolo venované svedectvám jednotlivých spoločenstiev a hnutí na tému „Korona stretá charizmy“. Zástupcovia zo Spoločenstva sv. Egídia hovorili o svojom nasadení v tomto období pre chudobných, ktorých nechceli nechať počas pandémie samotných. Hnutie Schönstatt, pre ktoré je dôležité zažívať spoločenstvo cirkvi v domácnostiach, sa v tomto období usilovalo „mať ucho na Božom srdci“ a posilňovať solidaritu s tými, ktorí potrebujú pomoc. Sestry a bratia z hnutia Fokoláre upozornili na to, že na jednej strane vírus ukázal, že sme všetci na jednej lodi, zároveň však odokryl množstvo nerovností. Pozvali všetkých, aby sme šírili vírus bratstva a sesterstva. Hovorili tiež o kampani mladých z ich spoločenstva, ktorej mottom bolo „Dare to care“ – „Odváž sa byť starostlivý/á“, ktorá okrem iného pozýva vidieť v chudobných a opustených ľuďoch opusteného Ježiša. Kampaň je výzvou postaviť do centra starostlivosť – dať starostlivosti miesto v centre našich životov, ale tiež životov našich spoločenstiev, krajín, politiky.

Svedectvá spoločenstiev by sa dali zhrnúť myšlienkou, ktorá zaznela na záver: naše charizmy nás v čase krízy volajú vrátiť sa k našim prameňom. A čerpať z nich a deliť sa o ne s ostatnými. Je to pozvanie k vnútornému obnoveniu a posilneniu našich chariziem a darov.

Záver poobedia patril osobnému zdieľaniu v malých skupinkách. Večer sa účastníci stretli k spoločnej online ekumenickej pobožnosti v rozličných jazykoch. Zaznela na nej aj táto modlitba, vychádzajúca z Ježišovho prikázania lásky svojim učeníkom a nadväzujúca na zmluvu vzájomnej lásky, ku ktorej sa zaviazali spoločenstvá, ktoré sú súčasťou siete „Spoločne pre Európu“: „Ježišu, vravíme „áno“ tvojmu prikázaniu a obnovujeme dnes našu zmluvu vzájomnej lásky. Chceme sa navzájom milovať, ako si nás ty miloval. Modlíme sa k tebe, aby Duch Svätý posilnil našu lásku, a aby si ty bol medzi nami, ako si zasľúbil. Konaj v nás a prostredníctvom nás, keď spolu pracujeme pre tvoje Kráľovstvo.“

Celé stretnutie azda vystihujú 4 slová, ktoré najčastejšie rezonovali v príhovoroch ako aj v komentároch, ktoré účastníci písali v chatboxe: modlitba, priateľstvo, jednota, nádej. Dôležitou témou bola tiež solidarita a túžba, aby nikto neostal zabudnutý. V záverečnom zhrnutí predstavitelia prítomných hnutí a spoločenstiev vyjadrili presvedčenie o príležitosti nového zrodu uprostred tejto krízy, aj pre sieť „Spoločne pre Európu“.

V nádeji, že sa pandemická situácia zmení, je stretnutie priateľov „Spoločne pre Európu“ plánované na budúci rok na 4.-6. novembra v Porto v Portugalsku.

Spoločne pre Európu združuje viac ako 300 kresťanských hnutí a spoločenstiev po celom kontinente patriacich do rôznych cirkví. Zachovávajú si svoju nezávislosť, spoločne však tvoria sieť, ktorá sleduje spoločné ciele, pričom každé spoločenstvo prináša príspevok špecifický pre ich charizmu.

Spoločne pre Európu chce reagovať na potrebu „kultúry vzájomnosti“, v ktorej sa jednotlivci a národy navzájom prijímajú a spoznávajú, a zmierujú rozdiely vzájomným rešpektom a podporou.

Myšlienka združenia „Spoločne pre Európu“ sa zrodila 31. októbra 1999 v Ekumenickom centre v Ottmaringu neďaleko Augsburgu večer po slávnostnom podpísaní ekumenického „Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení“ medzi katolíkmi a evanjelikmi.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.