Mediálny rok 2020

Mediálny rok 2020

Dobre to poznáme: na televíznej obrazovke sa objavujú reklamné spoty, na ktorých futbalový odborník súperí s mladou lyžiarkou v čudesných disciplínach. Najprv vždy on charakterizuje seba, potom ju, a napokon vyhlási malú stávku. Medzi Ivanom Eľkom a Jankou Nunvářovou nie je až taký veľký vekový rozdiel ako medzi tými dvoma z reklamy. I tak reprezentujú dva rôzne svety. On je starosvetský, miluje papier. Je „papierovo gravitovaný“. Ona je človek súčasný, holduje webu a sociálnym sieťam. Je „digitálne exponovaná“. Na rozdiel od tých dvoch z reklamy však nesúperia v čudných disciplínach, ale spolupracujú. Ona deň čo deň prináša informácie, vytvára mediálne obsahy a stará sa o mediálny obraz našej cirkvi. On doň sem – tam prispeje. Rok 2020 v týchto hodinách práve vrcholí a oni dvaja by vám chceli ponúknuť malú mediálnu prechádzku ním. Nemusíte tipovať, kto čím prispel. Mená radšej označíme.

Janka: Keď sme na jeseň 2019 pripravovali konferenciu na tému „Cirkev a médiá“, so zameraním na internetovú komunikáciu – bolo to tak trochu „prorocké“. Akási predpríprava na to, čo sa malo diať v roku 2020, kedy sa cirkev pod vplyvnom okolností z večera do rána presunula do online priestoru. Pre mnohých farárov sa stala zborová Facebooková stránka reálnou potrebou. Dnes vidíme, že k asi 130 zborom, ktoré už FB stránku mali, pribudlo ďalších 50 nových.

Ivan: Začiatkom marca sa delegácia našej cirkvi zúčastnila v Durínsku konferencie Trojpartnerstva na tému „Online cirkev“.  My sme prezentovali to, čo robíme v oblasti komunikácie kresťanského obsahu na sociálnych sieťach a na webe. Boli to však iba lastovičky a väčšinou v segmente mladšej generácie. Nemci nám prezentovali kompletný koncept online cirkvi, ktorý umožňuje človeku nepohnúť sa z domu, a pritom byť súčasťou virtuálnej cirkvi a bohatého diania vo webovom priestore. Zdalo sa nám, že toto je už asi priveľmi futuristické. Domov sme prišli v piatok. Zrazu boli vyhlásené koronaopatrenia. V utorok už množstvo našich farárov pripravovalo vysielania s kresťanským obsahom online. Akoby sa „OnlineKirche“ preliala z Nemecka plynule k nám. Ja osobne som v tejto oblasti málo zručný a veľmi ma ani neláka. Preto ma prekvapilo, koľko máme v cirkvi zručných a zdatných tvorcov. K tomuto všetkému však ešte malú, úradnícku poznámku: digitálne komunikačné médiá nám v priebehu koronaroku umožnili nielen naďalej sa stretať v našich spoločenstvách a skupinách (dokonca osôbka z Bardejova sa mohla zúčastniť biblickej hodiny v Modre), ale aj zasadať a komunikovať v našich správnych a poradných orgánoch na všetkých úrovniach. Iba v takom generálnom presbyterstve sme presedeli neporovnateľne viac hodín, ako v bežných podmienkach. Treba však aj dodať, že agenda bola mimoriadne náročná. Špeciálny koronarok sa stretol s úplne špeciálnymi výzvami. Ale to je už iná téma.

Janka: V internetovom priestore od vypuknutia pandémie jednoznačne stúpol počet video a audio prenosov. Dovolím si tvrdiť, že stúpol je veľmi jemné slovo - počet prenosov sa rozmohol ako samotný COVID – 19. Vo svojej práci som mala tajnú túžbu - aby som o evanjelikov na internete alebo na sociálnych sieťach „zakopávala“. Aby boli činní a neprehliadnuteľní. Nemyslela som to až tak doslova, ale stalo sa... Nikdy som si nevedela ani len predstaviť, že budem vytvárať tabuľku s prenosmi ONLINE Služieb Božích. Už prvá nedeľa 22. marca 2020 ponúkla takmer 50 prenosov z rôznych cirkevných zborov. Dnes to môže byť cca 110 aktívnych zborov, ktoré sa rozhodli prispôsobiť situácii a využiť ONLINE priestor pre šírenie Božieho Slova naplno.

Spomínaná tabuľka na webovej stránke ecav.sk chcela byť akýmsi zoznamom, kde si veriaci nájde svoj zbor, prípadne jeho srdcu najbližší a jednoduchým kliknutím na odkaz sa dostane rovno ku kázni, pobožnosti alebo Službám Božím zo svojho alebo blízkeho kostola. Takisto na stránke ecav.sk vznikla nová kategória, tzv. POVZBUDENIA s množstvom zaujímavého audio, video či textového obsahu.

Ivan: Počas jarnej prvej vlny pandémie vznikli požiadavky na posilnenie náboženského vysielania v rozhlase a v televízii. S uznaním treba konštatovať, že sme sa stretli s maximálnym pochopením zo strany predstaviteľov RTVS i vedení samotných náboženských redakcií rozhlasu a televízie. Celá komunikácia prebiehala telefonicky, resp. mailom. Dokázali sme prijať Memorandum o spolupráci v tomto špeciálnom čase. Na jeho základe sme definovali rozpis vysielaní v jednotlivých dňoch, hodinách a prislúchajúcich jednotlivým cirkvám. Úplne korektne komunikovali medzi sebou aj predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi a cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví. Výsledkom pre nás boli posilnené sobotné televízne vysielania z miest, kde bolo pôvodne iba nedeľné vysielanie a pribudnutie stredajších pobožností na Regine. Malé zmeny boli zapríčinené iba hľadaním lepších logistických riešení. Toto všetko sa zopakovalo potom na jeseň v druhej vlne. Vďaka patrí všetkým cirkevným zborom, ktoré vysielania hostili a pripravili a tiež duchovným a organistom, ktorí v stredy chodievali do rozhlasu. Fantastickú prácu odviedli v sťažených podmienkach tiež zodpovední televízni a rozhlasoví tvorcovia jednotlivých žánrov vysielaní, a tiež televízne a rozhlasové štáby, zabezpečujúce prenosy. V rozhlase a televízii sme nestratili ani jednu vysielaciu minútu, ba mnohé ďalšie sme získali. Sme za to veľmi vďační.

Janka: Najsledovanejšie boli určite nedeľné prenosy Služieb Božích alebo iné nedeľné alternatívy. Zaujímavým projektom boli aj denné zamyslenia, ktoré pripravoval CZ ECAV Veľký Krtíš (konkrétne traja farári a jeden kameraman), a ktoré si získali svoje pravidelné publikum. Zdieľali sme ich každé ráno aj na našej oficiálnej Facebookovej stránke ECAV s vami. Mediálny výbor sa rozhodol po prvej vlne pandémie túto aktivitu podporiť a vyhlásil zbierku. Približne 2 000 zhliadnutí na YouTube a vysielanie zamyslení v niektorých regionálnych televíziách nás utvrdilo, že je to správna forma evanjelizácie a v rámci roku 2020 sa nám podarilo nahrať takmer 190 zamyslení od evanjelických farárov a farárok z celého Slovenska. Počas Vianoc sa veriacim prihovorili všetci traja bratia biskupi. Prosto, v tomto zvláštnom období vznikli mnohé dobré veci, ktoré by sme mali zachovať aj naďalej. Jednou z tých dobrých vecí sú práve ranné zamyslenia. 

Každý jeden cirkevný zbor na čele so svojím farárom, alebo kaplánom (pretože situácii sa najrýchlejšie prispôsobili práve mladí), každé jedno video dlhé pár sekúnd alebo hodinu, sú vzácnym momentom pre veriacich, ktorí zostali zrazu doma a zborové spoločenstvo pre nich predstavovalo zdravotné riziko, alebo im jeho návšteva bola zakázaná. Či sa mi môj farár prihovorí z regionálneho rádia alebo televízie, či ho môžem sledovať na YouTube alebo priamo na Facebooku, alebo si môžem jeho kázeň prečítať na webovej stránke nášho zboru, alebo dokonca na papieri ktorý nájdem vo svojej schránke, stále je to kontakt, ktorý si vážim a potrebujem. Sú to naši duchovní pastieri a nenechali nás hladovať.

Ivan: Na jar 2020 dostalo nového riaditeľa vydavateľstvo Tranoscius. Každý, kto je zvedavý na kondíciu nášho vydavateľstva, môže o tom čítať v zhutnenej podobe vo Výročnej správe predsedníctva ECAV za rok 2019 a detailne v dokumentoch pripravených pre júnové Valné zhromaždenie Tranoscia. Uznanie patrí všetkým členom orgánov Tranoscia, zamestnancom a redaktorom, že išli s kožou na trh, realizujú aj nepopulárne opatrenia, znášajú útoky a usilujú sa vrátiť Tranoscius do podoby, ktorá mu právom patrí. Teší nás, že Evanjelický posol spod Tatier vo svojej jubilejnej 110. sezóne naberal predplatiteľov. Noviny úplne plánovito opustili predchádzajúci bulvárny, konfrontačný a cirkev rozdeľujúci štýl. Možno niekomu chýba a vadí, že napádaní predstavitelia cirkvi ani Tranoscia nereagujú cez Posol na žiadne útoky. Nemá to zmysel. Predchádzajúce roky sme si v tomto zmysle dostatočne „užili“ a už nechceme takéto noviny. Ten, kto chápe, tomu vysvetľovať netreba a na svete sú veci, pred ktorými sa proste neobránite, aj keby ste každý týždeň vydávali trojčíslo plné vysvetlení. Je výborné, že stále pokračujú a statočne sa držia Cirkevné listy, aj keď roky predchádzajú predplatiteľskou krízou a je pred nimi úloha nájsť pre seba novú tvár. Služba Slova novú tvár už našla a zdvihlo to jej úroveň. Vydavateľstvo pripravuje nový koncept aj pre Dúhu, vo väzbe na výučbu náboženstva. Fantastické je, že Tranoscius pripravil v ťažkom roku osem knižných noviniek a túto produkciu zavŕšil krásnym vydaním Tranovského, stolového a nástenného kalendára, venovaných stému výročiu našej cirkvi v novodobých dejinách. S pietou spomíname na na Vianoce zosnulého brata Júliusa Vanoviča, ktorý roky stál za Tvorbou T.  


Janka: Treba však zdôrazniť, že aktívni neboli len farári. Rozbehli sa aj viacerí pracovníci s deťmi či mládežou a dnes máme veľmi peknú ponuku video prenosov aj pre mladších členov cirkvi. Pribudla aj nová Facebooková stránka zameraná špeciálne pre deti, takisto sekcia na ecav.sk s názvom „Ježiš, priateľ detí“, kde zhromažďujeme množstvo materiálov pre našich najmenších. Ponuka je naozaj široká aj pre nich.

Cieľovou skupinou farárov je ich cirkevný zbor. Ale keďže internetový priestor je otvorený, prirodzene je aj potenciálne publikum oveľa širšie. To predstavuje na jednej strane riziko a na druhej strane neobmedzené možnosti, dostať Božie Slovo aj k neveriacim, prípadne hľadajúcim. Najvzácnejší je však prenos pre „domácich viery“. Samozrejme, podmienkou je internetové pripojenie a notebook či tablet, prípadne mobil. Najlepšie na všetkých prenosoch je, že tu zostanú. Dajú sa samozrejme vymazať, ale ak sa tak nestane, budú spomienkou. Na to, ako kedysi farári chytili do ruky mobily (pretože práve to je najčastejšie zariadenie, na ktoré svoje príhovory a pod. nahrávajú) a prihovárali sa svojim veriacim, predstavujúc si tam Aničku, alebo Jožka. Akokoľvek sa na seba neradi pozerajú, alebo nemajú radi vystupovanie pred kamerou, prekonali svoje zábrany a vstúpili do obývačiek svojich veriacich- s obavami, nadšením a často aj so zistením, že to nie je až také zlé.

Ivan: Čo sa týka môjho milovaného papiera, mohli sme sledovať, ako s neúprosnou pravidelnosťou boli v Posli publikovanané prípravy na domáce pobožnosti a okienko Modlitebného spoločenstva. Tvorcom sme veľmi vďační. Mnohí stáli i noví autori pravidelne prispievali k veľmi peknému, hodnotnému, budujúcemu obsahu Posla. Toto nezníži žiaden hejt či ironická poznámka. Viem o našich bratoch a sestrách z cirkevných zborov, ktorí Posol z farských úradov roznášali do domácností v čase, keď nemohli bývať Služby Božie. Mnohí duchovní písali, tlačili a rozmnožovali materiály na biblické štúdium, nahradzujúce biblické hodiny a kázne, zaplňujúce prázdne miesto po nedeľnom bohoslužobnom spoločenstve. Niekde sa k tomu pripojila i dobrovoľnícka diakonia v podobe nákupu či malej pomoci seniorom, alebo pribalený kúsok koláčika. To sú tiež práve tie veci, ktoré by nemali koronou skončiť.

Janka: Dnes si často kladieme otázku, či by mali Online projekty pokračovať aj po skončení pandémie. Áno, áno, áno... Ale – v koordinovanej podobe. Určite nie v rozsahu, ako je to dnes. Chceme sa vrátiť do kostolov a nie zostať pri počítačoch alebo iných komunikačných prostriedkoch. Vzácne veci si začneme spravidla vážiť, až keď o ne prídeme. Takže verím, že kostoly sa znovu naplnia a že práve v osobnom spoločenstve budeme chcieť oveľa dychtivejšie precítiť Božiu prítomnosť. Zároveň si viem predstaviť, že ranné zamyslenie, ktoré si budeme môcť pozrieť alebo vypočuť cestou do práce, by vôbec nemuselo byť zlé. A čo sa týka prenosov ako takých- pre spomínaný otvorený ONLINE priestor zostanú dôležité. Aby sa evanjelium dostalo naozaj všade, podľa Ježišovho prikázania: „do celého sveta“. Všetko však podľa dohodnutých pravidiel, s náležitou kvalitou a snahou nie zahltiť, ale ponúknuť a duchovne obohatiť- jednak zdravotne odkázaných, seniorov alebo hľadajúcich.

Ivan: Tešili nás všetky tie momenty, kedy si život a službu cirkvi všimli veľké elektronické a printové médiá či televízie. Keď sa naši ordinovaní i neordinovaní mohli v pozitívnych súvislostiach objaviť v novinách, na weboch či na obrazovkách. Samozrejme, vždy je to trocha „tehla v žalúdku“ a nikto nechce stáť v službe práve preto, aby mohol hovoriť na kameru. Ak sme sa však mohli stretnúť s prezentáciou cirkvi, jej života a služby v sekulárnych médiách bez apriornej nedôvery a predpojatosti, treba to oceniť.

     Omnoho viac, s uvedením kompletnejšej palety udalostí, údajov, zápletiek, čísiel a mien, by mala – ak nám Pán Boh dá život a zdravie – priniesť Výročná správa predsedníctva ECAV za rok 2020. Bol to mimoriadny, zvláštny, nečakaný rok. Jeho komplikácie a ťažobu však mnohým pomohli preniesť aj médiá. Tie klasické i moderné. Viac zvykneme konštatovať, že sú „zlým pánom“. Tentokrát im uznajme, že boli „dobrým sluhom“.

     Požehnaný, pre našu cirkev jubilejný nový rok 2021 a veľa dobrých správ v ňom, z ktorých vždy najcennejšia je tá, že sme v Pánovi Ježišovi Kristovi Bohom milovaní, vám zo srdca vinšujú- Janka Nunvářová, tlačová tajomníčka a Ivan Eľko, generálny biskup.