Mediálne stretnutia na GBÚ

Mediálne stretnutia na GBÚ

Na generálnom biskupskom úrade sa popri zahraničných návštevách, oficiálnych aj neoficiálnych stretnutiach často konajú aj rokovania so zástupcami médií. 24. a 25. septembra 2020 prijali pozvanie riaditeľ sekcie rozhlasu RTVS, pán Michal Dzurjanin a vedúca náboženského vysielania v rozhlase, pani Soňa Koželová. O deň neskôr to bola vedúca náboženského vysielania v slovenskej televízii, pani Bernadeta Tokárová a dramaturg, pán Matej Synak. Cieľom oboch stretnutí bolo hodnotenie doterajšej a plánovanie budúcej spolupráce.

Stretnutie 24.9. popoludní so zástupcami rozhlasovej služby začal brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko poďakovaním za prenosy Služieb Božích a tiež výborné zvládnutie pandemickej situácie počas prvej vlny COVID-19, kedy rozhlas do svojho vysielania zaradil aj evanjelické pobožnosti. Tlačová tajomníčka Jana Nunvářová potvrdila, že mnohí evanjelici prejavili radosť z tohto kroku a vyslovili túžbu, aby projekt stredajších pobožností pokračoval. Zástupcovia rozhlasu potvrdili, že tento krok vnímali aj oni ako pozitívny a o ďalšom rozširovaní času pre bohoslužby budú uvažovať.
Ďalšou témou bola relácia „Ekuména vo svete“. Ide o projekt Ekumenickej rady cirkví, ktorej je Ivan Eľko predsedom. Na relácii, vysielanej vo štvrtok o 21:50 v premiére a v repríze v sobotu ráno, sa podieľajú zamestnanci GBÚ- preklady a finalizácia textu. Následne ju nahrávajú redaktori rozhlasu. Snahou budúcej spolupráce je zefektívniť nastavenia a takisto dosiahnuť efektívne využívanie finančných zdrojov.
Diskusia pokračovala aj na tému prenosov Služieb Božích, ktoré s z evanjelických kostolov konajú každú 4. nedeľu v mesiaci. Vedúca náboženského vysielania už dlhšie žiada, aby sme podobne ako katolícka cirkev vybrali niekoľko kostolov, z ktorých sa budú Služby Božie vysielať pravidelne, pričom by sa striedali kazatelia. Generálny biskup upozornil, že naša situácia je iná ako v RKC, ale prisľúbil, že sa témou bude zaoberať aj zbor biskupov a následne ju predostrie aj seniorom.
Posledným bodom stretnutia bola myšlienka vysielania ranných videozamyslení v rozhlase. Riaditeľ Dzurjanin však upozornil, že trvanie 10 minút je pre rozhlas nepoužiteľné, vzhľadom na to, že dnešní poslucháči sú zvyknutí počúvať maximálne 2 minútové zamyslenia. Doba je rýchla a RTVS sa jej musí prispôsobiť. Stretnutie ukončili obe strany s dohodou ďalšej úzkej spolupráce.

Vo štvrtok 25.9. dopoludnia privítali na GBÚ zástupcov televízie. Generálny biskup ocenil aj prácu zamestnancov televízie počas prvej vlny pandémie. Hlavnou témou stretnutia bola najmä ďalšia spolupráca- ďalší rok, ktorý sa určite bude odvíjať podľa pandemickej situácie. Zo strany televízie prišla prosba, aby sme prenosy Služieb Božích na rok 2021 naplánovali v čo najkratšom termíne, aby mohli priestor v televíznom programe rezervovať v dostatočnom predstihu.
Ďalšou témou bol plánovaný Evanjelický festival a dokument o 100 rokov ECAV, ktorý by sme chceli vysielať v pripravenej kinosále. Dramaturg Matej Synak načrtol možnosť pripraviť reláciu Televízny posol na túto tému, ktorý by mal výnimočne dvojnásobnú časovú dotáciu. Súčasťou programu EF by mal byť aj sobotňajší podvečerný galaprogram, ktorý generálny biskup navrhol aj do vysielania RTVS (samozrejme spolu s nedeľnými Službami Božími). Vedúca náboženského vysielania prisľúbila v tomto zámere spoluprácu.
Okrem prenosov SB pripravuje náboženské vysielanie aj dokument o Andrejovi Sládkovičovi. Scenár píše práve Matej Synak a nahrávanie by malo byť ukončené do konca roka 2020. Témy ďalších možných dokumentov bude komunikovať s predstaviteľmi ECAV.
Na záver stretnutia sa prítomní venovali myšlienke malých biblických citátov zaradených do vysielania v nedeľu večer. Je to projekt, do ktorého by sa mali zapojiť viaceré cirkvi a ktorý podporil aj generálny biskup ECAV. Ukázať širokej verejnosti, že Božie Slovo je stále živé a má čo povedať aj v dnešnej dobe, je naozaj potrebné. Stretnutie ukončili vzájomným uistením o pomoci a ústretovosti z oboch strán.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.