Majte veriace srdce

Majte veriace srdce

V poslednom čase veľa hovoríme o financiách v cirkvi. Zo zborovej praxe každý z nás vie, koľko finančných prostriedkov prijmeme a koľko minieme. A samozrejme na čo. Život cirkevného zboru, život cirkvi.

„Na zborovom konvente 31.10.1917 bola prijatá základinová listina, na ktorú sa sto rokov mali ukladať finančné prostriedky, aby cirkevný zbor mohol postaviť, alebo opraviť budovu, ktorú bude potrebovať, aby sa cirkev mohla rozvíjať, rásť, aby mohla súžiť. Samuel Zoch sa takto spolu s cirkevným zborom pozeral do budúcnosti.“ Prečítal som si to v časopise LIPA, CZ Modra v článku brata farára Jána Oslíka.

            Ako to funguje u vás v cirkevnom zbore? Máte prehľad o potrebách zboru? Zaujímate sa o to, čo by cirkevný zbor mohol robiť, ako by sa mal rozvíjať, ako slúžiť? Aký je život vášho cirkevného zboru? Odkladáte si finančné prostriedky?

Ak hovoríme o financovaní, tak na tieto otázky si musíme odpovedať. To prvé je takzvaná réžia. Celkový, bežný chod, život. Ak máte vykryté tieto náklady, tak ste urobili dobrý krok. No iste ako každý zbor máte aj budovy, kostol, či kostoly. Minimálne fara, a kostol. Starostlivosť o tieto budovy je dôležitá. Ak ich dokázali naši predkovia postaviť, tak by sme mali zvládnuť postarať sa one. To je potrebné zapracovať do rozpočtu. No a tak sme došli k tomu podstatnému – programové veci. Rozvoj, rast, služba cirkevného zboru, deti, dorast, konfirmandi, mládež, rodiny, starší, starí,... . Spoločenstvo veriacich, ktorí vedia komu uverili. Vedia, že Pán Ježiš za každého veriaceho zomrel na kríži. Za hriechy nás všetkých. Milosť. Veľa to napovie. Vy sami vo svojom srdci iste vnímate, že svedectvo cirkevného zboru, cirkvi je veľmi potrebné a dôležité. Živý cirkevný zbor je výborným svedectvom o našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Pán žije! Teda aj Jeho cirkev žije.

Teraz otázka: aký máte cirkevný príspevok? V skratke som vám opísal ako by mal vyzerať život cirkevného zboru. Na to je potrebné prispievať na jeho chod, na jeho rast, službu. Teda koľko? Päť eur? Desať? Dvadsať? Dvadsať päť? Tridsať? Samozrejme ročne na člena. Musím práve teraz napísať, že hovoríme o tej cirkvi, do ktorej patríme. Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Patríme do tela Pána Ježiša Krista. Sme ako údy, ktoré patria k sebe. Takže ako žijeme, prispievame, tak aj rastieme, rozvíjame sa, slúžime. Iste nie každý môže toľko, koľko druhý. Ale isté je, že zase druhý môže niekedy aj viac. Je to otázka priorít. Na čo všetko vynakladáte finančné prostriedky? Koľko miniete na to či ono? Na aké koníčky? Aké sú vaše priority? Teraz trochu osobne. Je to vaša cirkev? Je to váš cirkevný zbor? Je to váš brat pri vás v kostole, či pri iných príležitostiach? A ozaj, je to váš brat farár, sestra farárka? Áno, či nie? Alebo čakáte, že prídu iní, ktorí nepatria do vášho cirkevného zboru, nepatria do Evanjelickej cirkvi a.v. a tí prispejú?! Čakáte márne. Ste prví, kto sa má starať. A ak Pán Boh požehná akúkoľvek pomoc, tak je to Jeho milosť. Lebo len Jeho milosť pri nás je dôvodom, čo máme a čo dokážeme.

            Žijem v cirkevnom zbore, kde máme tri kostoly, o ktoré sa staráme. Máme starú a novú faru. Aj o tie sa staráme. Náš cirkevný príspevok je 15 eur na réžiu a 15 eur na opravy budov. Teda spolu 30,-€ na člena za rok. Okrem ofier a milodarov. Každý rok opravujeme krok za krokom naše budovy. To znamená, že každý rok ušetríme financie, aby sme mohli v istom roku uskutočniť opravu. Okrem toho si od roku 2016 šetríme finančné prostriedky, keďže sme čakali, že príde aj to, že raz budeme musieť prispieť na plat bratovi farárovi. A samozrejme aj na programové veci cirkvi. Už na tento rok máme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na zaslanie na centrálny účet. Som Pánu Bohu vďačný, že sa nám dostalo a dostáva Jeho milosti, aby sme mohli život cirkevného zboru Obišovce a cirkvi žiť. Čo je dôležité? Je to veriace srdce. Jednoduché a zároveň je to veľká Božia milosť. Majte veriace srdce v Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde v sláve. Pán Ježiš Kristus nám išiel pripraviť miesto. „Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho.“ Lk 24,46-48 Práve my, bratia a sestry, ak si toto dobre uvedomujeme, práve my sme svedkovia. Nepríde nikto iný, kto neverí v Pána Ježiša Krista, aby vydal o Ňom svedectvo! Iba tí, ktorí v Neho veria. Teda majte veriace srdce a Boh vás požehná a ukáže vám hojnosť milosti. Váš cirkevný zbor, Evanjelická cirkev augsburského vyznania sa bude rozvíjať, bude rásť, a slúžiť.

Majte veriace srdce.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.