Letný biblický tábor CZ ECAV Babiná

Letný biblický tábor CZ ECAV Babiná

V dňoch 22.-25. júla 2019 sme usporiadali letný biblický tábor pre deti z besiedky a pokonfirmačnú mládež. Miestom jeho konania boli Turčianske Teplice, miestna časť Dolná Štubňa. Po úvodnom popoludňajšom programe večer naše kroky viedli do chrámu Božieho, kde nás privítal a o živote miestnych evanjelikov nám porozprával brat farár Tomáš Lipovský z CZ Háj, ktorého je Dolná Štubňa súčasťou.

Zúčastnení v tábore zdolávali biblickú autoškolu. V spojitosti s dopravnými značkami na základe biblických príbehov o márnotratnom synovi (L 15,11-32), žalárnikovi vo Filipis (Sk 16,11-40) a bohatom mládencovi (Mt 19,16-26), spoznávali Božie „značky“ a pravidlá pre náš každodenný kresťanský život. Začiatok a koniec dňa sa odohrával v „čerpacej stanici“ - stretnutím pri čítaní Božieho slova a modlitbách. V sprievode gitary sme spievali duchovné piesne z Evanjelického spevníka pre deti „K trónu slávy“. Súčasťou programu boli aj ranné rozcvičky, tematické súťaže a nočná hra. V tvorivých dielňach deti a mládežníci zhotovovali pexeso s dopravnými značkami a návrhy vlastných originálnych dopravných značiek. O dostatok „pohonných hmôt“ v podobe stravy sa starala sestra Zuzana Petrová a sestra Ivana Kružecová. V rámci poldenných výletov sme navštívili Múzeum slovenskej dediny v Martine a expozíciu Mincovne v Kremnici, pred prehliadkou ktorej nás v tunajšom ev. kostole oboznámil s dejinami jedného z najstarších cirkevných zborov našej ECAV na Slovensku brat farár Jozef Pacek.

Vyriešením záverečného testu letnej biblickej táborovej autoškoly získali jej absolventi „vodičský preukaz“, ktorý ich zaväzuje „jazdiť“ po ceste kresťanského života v poslušnosti trojjedinému Pánu Bohu a Jeho pravidlám, vyplývajúcim z prebratých biblických príbehov. Jemu patrí aj vďaka za požehnané chvíle spoločne strávené na tomto vnútromisijnom podujatí nášho CZ.

Galéria k článku

Roman Sarvaš
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.