Kurz Bibliológu vo Vroclav

Kurz Bibliológu vo Vroclav

Ako môže byť Biblia živým posolstvom? Ako je možné objavovať knihu kníh, interpretovať ju a vykladať?  A ako sa z toho môže stať zdieľanie v spoločenstve? Tieto otázky si kladú čoraz častejšie návštevníci na službách Božích, pracovníci s konfirmandmi a v škole. Mnoho pracovníkov v cirkvi cíti potrebou objavovať samotnú Bibliu takým spôsobom, ktorý by bol vlastný pre každého. K tomu je potrebné nájsť nové formy zvesti evanjelia, a jednou z nich je napríklad Bibliológ.

Predstaviteľ židovskej komunity Peter Pitzele rozvinul z tradície Midraš jeden spôsob práce, s ktorou ožívajú biblické texty a rozprávajú písmená medzi riadkami – Bibliológ.

V dňoch 9. – 13. septembra organizovala ECAV v Poľsku pre evanjelické cirkvi strednej a východnej Európy základný kurz Bibliológu v poľskom meste Vroclav.  Na tomto kurze sa zúčastnilo 13 účastníkov z evanjelických cirkví v Poľsku, na Slovensku, v Rumunsku, z Reformovanej cirkvi v Maďarsku, z Českobratskej cirkvi a Československej husitskej cirkvi. Trénermi boli manželia Rainer Brandt a Gerborg Drescher z Evanjelickej krajinskej cirkvi v Bavorsku. ECAV na Slovensku zastupovala Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie a Zuzana Žilinčíková z CZ Žilina.V Nemecku existuje Bibliológ už od roku 2004. Cieľom zorganizovania takéhoto kurzu je aj rozšírenie tohto spôsobu výkladu Biblie aj v strednej a východnej Európe. V rámci stretnutia sme s hlavnými trénermi urobili krátky rozhovor:

Čo je bibliológ?

Rainer Brandt: Bibliológ je jedna metóda ako pracovať s Bibliou. Ako už samotný názov hovorí, bibliológ znamená dialóg s Bibliou. Prečítam biblický text a pozývam ľudí, aby sa identifikovali s biblickou postavou a zapožičali jej hlas. A z tohto sa vytvorí celkom nový vzťah ku danému biblickému textu, lebo ho nečítam, ale stanem sa čiastočne jeho súčasťou. A to tým, že odpovedám ako biblická osoba na časť textu.

Gerborg DrescherBibliológ je ako ponáranie sa do biblického príbehu a jeho skúmanie, prežívanie nie zvonku, ale zvnútra v tom zmysle, že sa stotožňujem  s jednou alebo niekoľkými biblickými postavami. A z tohto emocionálneho a myšlienkového sveta, z tohto pohľadu objavujem biblický príbeh.

Čo je cieľombibliológu?

Rainer BrandtIde o to, aby sme lepšie spoznali biblické príbehy, hlbšie sa do nich ponorili, textom viac porozumeli.

Gerborg Drescher: Cieľom je aj to, že biblické texty sa stávajú zmysluplnými pre náš vlastný život. A to tým, že prežívam svoj vlastný životný príbeh s biblickým príbehom prostredníctvom stotožnenia sa s biblickou osobou.

Čo je základom bibliológu?

Rainer Brandt: Biblia, biblický text, presne slovo za slovom, doslovný text, to je základom bibliológu. Všetko, čo sa stane v bibliológu, sa stane v tomto biblickom príbehu tak, ako je napísané v Biblii.

Ste referentmi už dlhé roky, máte mnohé skúsenosti, z ktorých cirkví ste už mali účastníkov?

Rainer BrandtNa bibliológu je pekné to, že ho môžu používať rôzne konfesie. To znamená, reformovaná cirkev, evanjelická cirkev, rímskokatolícke cirkvi, evanjelikálne cirkvi, baptisti. Ľudia prichádzajú pomerne zo širokého okruhu, pretože hovoria o uznaní Biblie, o tom, aký je biblický text vzácny, že ich veľmi zaujíma.

Gerborg DrescherA my to zažívame aj tým, že stredobodom je biblický text a tvorí základ pre všetko. Nezáleží na tom, akého vierovyznania sú ľudia, zjednocuje, je to ekumenickápráca, pretože pre všetkých je Biblia, toto posvätné Písmo, táto kniha kníh veľmi vzácna a dôležitá. Preto sa  na ňu sústredíme a robí z nás rodinu, bratov a sestry pri objavovaní biblických textov.

Rainer Brandt: A možno ešte jedna zvláštnosť, ľudia, ktorí zažívajú bibliológ, nemusia nič vedieť. Do textov sú uvedení bez toho, aby potrebovali akékoľvek predchádzajúce poznanie. A to bolo dôležité aj pre zakladateľa, ktorý objavil texty, Žida Petra Pitzeleho,  aby každý porozumel Biblii. A bibliológ chce presne to, aby čím viac ľudí mohlo mať dobré skúsenosti s biblickými textami.

Gerborg Drescher: A aby tieto skúsenosti mali aj ľudia, ktorí nepatria do cirkvi, nemajú žiadne poznanie biblických textov, ale sú zvedaví, čo sa deje, o napínavých príbehoch chcú počuť viac. Zároveň sú to aj naše životné príbehy, ktoré exitujú v Biblii vždy znova a znova a toto objavovanie nám robí radosť.

Galéria k článku

Marcela Kmeťová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.