Kresťanské umenie vo verejnom priestore

Kresťanské umenie vo verejnom priestore

Grantová výzva otvorená do 15.9.2023

Bratia a sestry, radi by sme vás informovali o vyhlásenej výzve na predkladanie projektov v rámci grantovej schémy s názvom Kresťanské umenie vo verejnom priestore. Prihlasovanie je otvorené do 15.9.2023, výzvu realizuje Nadácia Fides et Ratio.

Cieľom výzvy je umelecky uchopiť kresťanské posolstvo, tak aby oslovovalo dnešného človeka, prípadne ho aj zdravo provokovalo, a umiestniť ho vo verejnom priestore, respektíve vstúpiť do kritickej, umeleckej polemiky so sekulárnou kultúrou.

Viac informácií je možné nájsť na webe Roku kresťanskej kultúry ako aj na https://www.nfr.sk/grantova-vyzva-krestanske-umenie-vo-verejnom-priestore/