Krajňanci na Orave

Krajňanci na Orave


Počas slnečného víkendu od 21.4. do 23.4. sa konala konfivíkendovka Cirkevného zboru ECAV Krajné. V piatok ráno sa 34 účastníkov konfivíkendovky (z toho 27 konfirmandov) na čele s bratom farárom Branislavom Balcom a pani farárovou Zlaticou Novomestskou vybrali vlakom do Párnice na Oravu. Našou túžbou bolo, aby sa naši konfirmandi navzájom lepšie spoznali, aby spoločne strávený čas upevnil tie vzťahy medzi nimi. Veľmi nám záleží na tom, aby konfirmácia nebola ich rozlúčkou s cirkevným zborom, ale aby ich život s Pánom Ježišom pokračoval ďalej - na stretnutiach mládeže a na skupinkách, ktoré v našom zbore robíme.
Táto túžba namotivovala aj našich starších mládežníkov, ktorým úprimne záleží na životoch mladších kamarátov - konfirmandov. Neváhali, niektorí si vzali v práci dovolenku a išli s nami.
Celá konfivíkendovka sa snažila porovnať TULÁKA a PÚTNIKA a poukázala na rozdiely medzi týmito dvomi štýlami života. Snažili sme sa rozjímať nad biblickými postavami Starej i Novej zmluvy, pri ktorých sa po Božom zásahu z tulákov stali pútnici, ktorí nežijú zo dňa na deň, neživoria, ale majú vytýčený životný cieľ: dostať sa do Božieho kráľovstva, kam Pán Ježiš odišiel, aby verným pripravil miesto.

Takto sme sa najprv zamýšľali nad Abrahámom, ktorému Hosponil vytýčil cieľ - zasľúbenú krajinu. Ale napríklad aj nad ženou Samaritánou, ktorá bola tuláčkou - zmietaná životom, kedy striedala mužov a žila zo dňa na deň. Keď však prišiel k nej Pán Ježiš, prijala Jeho ponuku a nechala sa napájať tou živou vodou, ktorú môže dať iba Kriestus a zrazu mala vytýčený cieľ života - stala sa z nej pútnička.

Takto sme chceli povzbudiť našich mladých kamarátov, aby prijali Ježišovo pozvanie a cieľ života, ktorý im On ponúka. Nechceme, aby boli v živote tulákmi, ale aby sa z nich stali pútnici, ktorí vedia kam smerujú a smelo kráčajú za Spasiteľom.

Na konfivíkendovke bol čas aj na spoločné zažitky, kedy sme hrali rôzne hry, ktoré napomáhali aj v lepšej orientácii v Biblii. Navštívili sme aquapark a vybrali sme sa aj na turistiku do krásnej oravskej prírody.

Ďakujeme celému tímu za ich čas, prácu a službu v cirevnom zbore a to pani farárovej Zlatici Novomestskej, rodine Malej, mládežníčkam Daniele Tomkovej, Lei Marušicovej, Monike Nikodemovej, Parícii Surovcovej a Patrícii Hornáčkovej.

Pane, prosíme, daj vzrast semenu Tvojho slova zasiatemu do mladých sŕdc.

Galéria k článku

Branislav Balca