Konzultácia cirkevných predstaviteľov SLZ v Bratislave

Konzultácia cirkevných predstaviteľov SLZ v Bratislave


Zástupcovia evanjelických cirkví strednej a východnej Európy sa stretnú v Bratislave, aby diskutovali o spoločných príležitostiach a výzvach, ktoré ich čakajú. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine bude veľký priestor venovaný úlohe cirkví pri budovaní mieru a zmierenia. 

Program sa začne 19. októbra 2022 o 16.00 hod. v Malom Evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave, slávnostnými Službami Božími s Večerou Pánovou. Kazateľom bude generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV), Ivan Eľko.
Rokovanie počas nasledujúcich dvoch dní (20. a 21.10.) bude rozdelené do šiestich blokov a odohrávať sa bude v hoteli Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2. 
 
Tlačová konferencia pre zástupcov médií sa uskutoční 19.10.2022 v čase 14.30-15.00 hod. v hoteli Crowne Plaza. Komunikačný jazyk bude angličtina. Prosíme o nahlásenie záujmu vopred (najneskôr do 17.10.2022) na media@ecav.sk alebo 0918 828 011.  
 
Medzi účastníkmi budú:
Panti Filubus Musa, prezident SLZ a nigérijský arcibiskup,
Anna Burghardtová, generálna tajomníčka SLZ a duchovná z Estónska,
Urmas Viilma, viceprezident SLZ pre strednú a východnú Európu a estónsky arcibiskup, 
Ireneusz Lukas, regionálny tajomník SLZ pre Európu a duchovný z Poľska a
Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

Témy, ktorým sa konzultácia bude venovať, sú: zmierenie a budovanie pokoja, misia cirkvi, jednota a ekuména, solidarita a služba - najmä v kontexte vojny na Ukrajine a diakonia v jej rozmanitých aspektoch. Cieľom konzultácie bude aj rozmýšľať, čo je úlohou cirkví v tejto dobe a ako túto misiu cirkvi vykonávajú. Súčasťou programu bude tiež príprava na valné zhromaždenie SLZ, ktoré bude v septembri 2023 v poľskom Krakove.

Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svetový luteránsky zväz (SLZ) je spoločenstvom národných a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Bol založený v Lunde v roku 1947 s cieľom koordinovať činnosť luteránskych cirkví vo svete. V SLZ je v súčasnosti vyše 74 miliónov evanjelikov zo 145 členských cirkví v 98 krajinách sveta. K zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu patrí aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví v oblastiach spoločného záujmu, napr. v oblasti ekumenických vzťahov, teológie, humanitárnej pomoci, ľudských práv, komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít.