KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2020

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2020

Dňa 9. septembra 2020 sa na GBÚ v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili 6 absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

Kaplánskym skúškam predchádzal pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Kandidáti absolvovali písomnú a ústnu skúšku pred komisiou, ktorej predsedal generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko.

Členovia skúšobnej komisie:

Mgr. Ján Hroboň – Znalosť Biblie
Mgr. Peter Mihoč – Praktická exegéza
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. – Dogmatika a Malý katechizmus
Mgr. Vladimír Ferenčík – Cirkevné právo
Mgr. Art. Marek Mišiak – Liturgický spev

Podmienkou na pripustenie k ústnej skúške bolo úspešné vypracovanie písomnej práce, ktorej témou „Augsburské vyznanie: jeho vznik, jeho teológia a môj vzťah k nemu."

Kaplánske skúšky úspešne ukončili a svedectvo o kaplánskej skúške si prevzali:
Ľubica Štefanidesová,
Ivan Belanji,
Filip Púpala,
Martin Kmec,
Štefan Panuška a
Ivan Lukáč.

Toto svedectvo ich oprávňuje byť ordinovanými za kňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Necpaloch 27. septembra 2020 o 10.00 hod., v priamom prenose RTVS.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.