Jedno desaťročie bienále amatérskej fotografie – Memoriál Jozefa Hollého

Jedno desaťročie bienále amatérskej fotografie – Memoriál Jozefa Hollého VIKTOR RÓŽA

     Vážení čitatelia, tento rok sme uzatvorili prvé desaťročie existencie súťaže amatérskej fotografie v Moravskom Lieskovom, dovoľte mi preto sa poobhliadnuť za touto etapou memoriálu.
     Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Moravské Lieskové
si pripomínal v roku 2012 sté výročie úmrtia dramatika, národovca – evanjelického kňaza Jozefa Hollého. Na uctenie jeho pamiatky vyhlásil zborový konvent rok 2012 rokom Jozefa Hollého. V rámci neho usporiadal viaceré kultúrne a spomienkové podujatia. Širokej verejnosti boli sprístupnené vzácne archiválie, viažuce sa k tejto osobnosti. Spolok evanjelických žien obdržal pomenovanie po Hollého manželke Anne. V kostole bola odhalená pamätná tabuľa J. Hollému a v spolupráci s miestnou základnou školou bola usporiadaná fotosúťaž – pôvodne pre žiakov z Moravského Lieskového, Dolného Srnia a Bziniec – časti Hrubá Strana, t. j. bývalého územia miestneho cirkevného zboru. Počas spomienkových služieb Božích, ktoré sa konali 4. novembra 2012 prevzali výhercovia ocenenia z rúk biskupa Západného dištriktu ECAV, Mgr. Milana Krivdu.
     Nakoľko sa súťaž stretla s pozitívnym ohlasom, rozhodol sa strojca celej myšlienky súťaže i organizátor – miestny evanjelický duchovný Peter Maca v súťaži pokračovať, a to formou bienále. S jeho názorom sa stotožnilo zborové presbyterstvo, aj konvent. Druhý ročník, nesúci sa v znamení prírody a jej ochrany, sa konal v roku 2014, pričom slávnostné vyhodnotenie prebehlo v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici v Bratislave. Na štrnásť dní prezentovali žiaci z Moravského Lieskového svoje mladé talenty priamo v hlavnom meste Slovenska.
     Tretí ročník, uskutočnený v roku 2016 a zameraný na figurálnu tvorbu. Môžeme vyhlásiť, že tretím ročníkom sa bienále stáva súťažou amatérskej fotografie s krajským dosahom. 
     Veľmi potešujúcim znakom štvrtého ročníka bolo opätovné zvýšenie kvality súťažných snímok aj počtu prihlásených, keď počet registrovaných účastníkov dosiahol štyri desiatky, zároveň sa posunul na úroveň celoštátnej súťaže, respektíve medzinárodnej, nakoľko účastníci pochádzali od Vranova nad Topľou, naprieč celým Slovenskom až po územie Srbska a Portugalska. 
     V roku 2020 sme vstúpili do jubilejného V. ročníka bienále našej súťaže amatérskej fotografie. Záujem súťažiacich udržal jej medzinárodný charakter. Nádej autora súťaže o progresívny vývoj sa naplnila. Aktuálny rok 2022, rok konania VI. ročníka bienále, je jubilejný. Zavŕšila sa jedna dekáda existencie súťaže. Počty úspešných účastníkov sa stabilizovali, napriek tomu, že odborná  štvorčlenná porota bola donútená vylúčiť viac ako dve desiatky účastníkov v záujme zachovania kvality súťaže. Medzinárodný charakter súťaže sa opätovne potvrdil súťažiacimi z 9 štátov Európy: Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Holandska, Dánska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska. Veľmi potešujúcou sa stala aj nová spolupráca s Trenčianskym osvetovým strediskom pod vedením pani riaditeľky Ing. Mgr. Žanety Múdrej Šebíkovej, ktorá sa pretavila do spolurealizovania aktuálneho fotozborníka 51 ocenených autorov pod názvom Krása sa zračí v oku pozorovateľa IV.
     Záverom treba úprimne poďakovať Mgr. art. Jánovi Macovi za grafiku loga storočnice úmrtia Jozefa Hollého, ako aj autorstvo grafiky doterajších ročníkov fotosúťaže. Taktiež za finančnú podporu podujatia zo strany obce Moravské Lieskové, Západného dištriktu ECAV na Slovensku, Považského seniorátu, Mediálneho výboru ECAV a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
     A čo povedať, prezradiť ako bodku za celým podujatím? Kiež Pán Boh požehná nový, VII. ročník Bienále súťaže amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého 2024 a jej tému: TRADÍCIA.

Galéria k článku

Bc. Viera Macová