Inštalácia zborového farára v Nitre

Inštalácia zborového farára v Nitre

V nedeľu 6. októbra 2019 sa v evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre konala slávnosť inštalácie nového zborového farára Ivana Boženíka.

Pôsobivý inštalačný príhovor predniesla a následnú inštaláciu vykonala seniorka  Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mária Popičová. Nasledovali modlitby bratov farárov Michala Koreňa a Mateja Alcnauera.

Kázňou Božieho slova poslúžil generálny biskup Ivan Eľko. Za kázňový text si zvolil verš Listu apoštola Pavla Kolosenským (3, 23 - 24), ktorý bol uvedený aj na pozvánke na slávnosť inštalácie. Zdôraznil, že len skutočná a nepredstieraná služba prináša želaný výsledok.

K slávnostnej atmosfére prispel piesňami Nitriansky evanjelický spevokol. Záverečné požehnanie prítomným udelil brat generálny biskup a inštaláciu sme ukončili hymnou Hrad prepevný je pán Boh náš.

Za presbyterov a všetkých členov CZ ECAV Nitra želáme bratovi farárovi Ivanovi Boženíkovi veľa požehnaných rokov v službe, v utvrdzovaní našej viery a v šírení Božieho slova.


              

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.