Informačný list, 17.5.2024

Informačný list, 17.5.2024

Pozvánky, aktuality, informácie- najdôležitejšie z najdôležitejšieho. Prečítajte si novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

https://mailchi.mp/ecav/newsletter-ecav_240517