Hodnotili 25 rokov pôsobenia amerických lektorov na Slovensku

Hodnotili 25 rokov pôsobenia amerických lektorov na Slovensku

V dňoch 18. – 19. novembra 2019 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu stretli predstavitelia Evanjelickej cirkvi z Ameriky spolu s riaditeľmi slovenských a poľských evanjelických stredných škôl a zborom biskupov.

Na stretnutí hovorili o 25 ročnej spolupráci pri vysielaní lektorov na bilingválne evanjelické školy. Stretnutie viedol Viking Dietrich, ktorý zastrešuje misionársku prácu ELCA v strednej a východnej Európe. Michael Busbey, koordinátor na oddelení pre svetovú misiu priniesol perspektívu ELCA a očakávania pre tento program učiteľov do budúcnosti. Zástupcovia škôl a ELCA sa zhodli na tom, že vyučovanie angličtiny je na školách dôležité, ale zvestovanie evanjelia a misia je a zostane kľúčová hodnota škôl. S týmto dôrazom sa aj v budúcnosti bude ELCA snažiť hľadať učiteľov. Školy hovorili o benefitoch, ktoré získavajú tým, že prichádzajú kresťanskí americkí lektori. Pomáhajú napríklad pestovať kresťanskú atmosféru na školách a prirodzene na školách vytvárajú priestor pre medzikultúrny dialóg. Potešujúce je aj zistenie, že napriek sekularizácii a individualizmu sa v Amerike nájdu učitelia, ktorí odpovedia na Božie volanie a vydajú sa na druhú stranu sveta, aby zvestovali evanjelium a učili na evanjelických gymnáziách po celom Slovensku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.