Gotická cesta získala európsky projekt

Gotická cesta získala európsky projekt

Evanjelický kostol v Kameňanoch, národná kultúrna pamiatka, ktorej história siaha do 13. storočia, je súčasťou medzinárodného projektu mladých profesionálov.
 
 
Kameňany, 22. augusta
Združenie Gotická cesta zahájila štúdiu exteriéru románsko-gotického kostola v Kameňanoch v okrese Revúca prostredníctvom projektu z grantového programu Kreatívna Európa „Kúpele, gotické kostoly a banícke domy: revitalizácia kultúrneho dedičstva mladými profesionálmi“. Projekt spája tri mimovládne a neziskové organizácie z okrajových oblastí strednej a východnej Európy, konkrétne zo Slovinska, Rumunska a Slovenska. 
 
Projekt je postavený okolo troch významných budov kultúrneho dedičstva: baníckeho domu z 19. storočia (Idrija, Slovinsko), Neptúnových kúpeľov Băile Herculane (Herculane, Rumunsko) z 19. storočia a kostola z 13. storočia, pôvodne zasväteného sv. Ladislavovi (Kameňany, Slovensko). Všetky tri budovy boli ocenené za svoje hodnoty v európskom historickom kontexte (lokalita UNESCO, Europa Nostra pre jednu zo siedmich najohrozenejších pamiatok roku 2022 a Značka Európske dedičstvo), no čelia nejasnej budúcnosti pre slabú schopnosť sektora nehnuteľných pamiatok udržateľne podporiť ich revitalizáciu.
 
Celková finančná alokácia projektu je 188 000 eur, vrátane 20% spoluúčasti partnerov. Zdroje budú počas dvoch rokov použité na vypracovanie troch prípadových štúdií a výskumov na každej lokalite, súčasťou sú aj tri workshopy s medzinárodnou účasťou, tzv. Master Class pre mladých profesionálov a dobrovoľníkov. Projekt sa zameriava nielen na konkrétne pamiatky s európskou hodnotou, ale aj na to, ako môžu mladí ľudia ovplyvniť revitalizáciu a zachovanie kultúrneho dedičstva výmenou skúseností z troch rôznych krajín, rôznych prístupov a troch rôznych príbehov.
 
“Evanjelický kostol v Kameňanoch je jednou z najhodnotnejších súčastí Gotickej cesty a projekt nám umožní nastaviť dlhodobú starostlivosť nielen o okolie tejto pamiatky, ale ukázať možné prístupy aj v iných lokalitách. Po prvýkrát v 15 ročnej existencii združenia naše úsilie presahuje hranice spoluprácou s ďalšími dvoma mimovládnymi organizáciami zo Slovinska a Rumunska, ktoré sú nám v mnohých problémoch, ale aj ich riešeniach, veľmi podobné. Partneri majú rôzne skúsenosti a dúfame, že ich zužitkujeme aj u nás na Gemeri a vedomosti odovzdáme ďalším nadšencom, ktorí sa zapoja do navrhovaných aktivít,” povedal Peter Palgut, podpredseda Gotickej cesty.
 
Aktivity projektu „Kúpele, gotické kostoly a banícke domy: revitalizácia kultúrneho dedičstva mladými profesionálmi“, skrátene „Projekt RE:“, sú naplánované na dva roky do konca r. 2024. Workshopy Master Class sa budú konať v r. 2024, konkrétny harmonogram vyhlási každá organizácia priebežne, rok 2023 je venovaným štúdiám a výskumu na každej lokalite.
 
Master Class organizovaný Gotickou cestou je naplánovaný na máj 2024 a počíta s pomocou 30 dobrovoľníkov priamo pri úpravách bezprostredného okolia kostola v Kameňanoch. Workshop by sa mal počas troch dní primárne venovať skvalitneniu priestoru okolo kostola, a to nielen pre návštevníkov, ale aj pre miestnych. Úpravy terénu, spevnených plôch či zelene by mali sledovať výsledky výskumu a porovnávania prístupov k historickej zeleni vo vzťahu k stredovekým pamiatkam. Zároveň počas celého trvania projektu budú prebiehať aktivity na zvýšenie povedomia o dôležitosti ochrany historických pamiatok a potrebu zapojenia dobrovoľníkov na rôznych úrovniach.
 
Kontakt: Peter Palgut, +421 950 755 627, info@gotickacesta.sk
Viac informácií: https://www.re-heritage.eu/sk