Futbalový turnaj ŠZS

Futbalový turnaj ŠZS

Už starí Gréci hovorili: V zdravom tele, zdravý duch. Potvrdili to aj mladí evanjelici v Šarišsko – zemplínskom senioráte našej ECAV na Slovensku, ktorí aj v tomto roku súťažili v najpopulárnejšom športe, vo futbale. ŠZS už dlhé roky organizuje každoročne športové turnaje vo futbale, volejbale a občasne aj vo florbale. Istý čas dokonca organizoval trojdňové Športové dni mládeže.  

Tohtoročný futbalový turnaj ŠZS sa konal v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Chmeľov za účasti 6 tímov v mládežníckej kategórii (Bardejov, Bystré, Hanušovce/ Topľou, Chmeľov, Soľ, Vyšný Žipov). Dorastová kategória vzhľadom na jediný prihlásený tím (Richvald) bola zrušená. Je to zrejme aj výsledok znepokojivej tendencie na Slovensku, že mladí ľudia dnes čoraz menej športujú.

Turnaj otvoril biblickým zamyslením domáci zborový farár a zároveň koordinátor práce s dorastom a mládežou v ŠZS T. Valašík. Pripomenul mladým na základe slov apoštola Pavla z Filipským 3, 12 – 14, že tak ako majú na turnaji pred sebou cieľ víťazstva, majú mať ako mladí kresťania pred sebou cieľ povolania Božieho v Ježišovi Kristovi, za ktorým treba bežať. V Kristovi je tá najväčšia odmena a víťazstvo. Po informáciách a pravidlách turnaja sa začali športové zápolenia medzi jednotlivými tímami.

Výsledky športového zápolenia sa dozviete v Evanjelickom posli spod Tatier...

Galéria k článku

Marek Cingeľ
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.