Finančná pomoc pre CZ ECAV Kameňany

Finančná pomoc pre CZ ECAV Kameňany

Vďaka finančnému príspevku Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Okresnému úradu Revúca v hodnote 50 000€ bolo možné výraznou mierou urýchliť komplexné reštaurovanie interiéru kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Kameňanoch. 

Podpora bola zameraná na interiér a to na reštaurovanie sakristie, severnej a južnej steny lode kostola. Kostol aj počas týchto prác priniesol viaceré mimoriadne cenné objavy a objasnil viaceré historické súvislosti. Ideovým zámerom reštaurovania sakristie bolo prinavrátiť tomuto priestoru jeho originálny charakter zo 17. storočia s dôrazom na autentickú štruktúru povrchu a farebnosť. Cieľom bolo odstrániť všetky sekundárne zásahy v podobe sekundárnych a omietkových vrstiev, odstrániť nevhodné stavebné zásahy. Odstránením navážky v hĺbke cca 30 cm a realizáciou sanácie dvojvrstvového kamenného zhutneného násypu a nasledovným položením ručne vyrábanej keramickej dlažby na mieru podľa zachovanej dlažby vo svätyni kostola do vápenno-omietkového lôžka sa dosiahol jednotný vizuálny charakter dlažby z barokovo-klasicistickej úpravy z druhej polovice 18.storočia, retušou sa esteticky zjednotila pôvodná farebnosť ojedinelých štukových terčíkov na klenbe a záverečnými lazúrami sa farebne zjednotili aj povrch klenby a stien.
Knihovnička bola zreštaurovaná v ateliéri p. Petra Polgára. Ďalej boli namontované bráničky do vstupných častí múrov kostola a kamerový systém namontovala firma Knopp.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kameňany ďakuje za finančnú pomoc.   

Galéria k článku

Ivan Bojna